#1: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]hebben. We hebben een gebouw in de hemelen niet met handen gemaakt. Wij zijn overkleed met hemelse heerlijkheid. We weten dat het beste nog komt. Als CHRISTEN weten we dat het leven het sterfelijke zal verslinden. Moed en overtuiging geven verlangen om tot Gods eer te leven. We mogen vrucht dragen voor Hem. We worden geroepen om trouw te zijn. [...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#2: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...] mogen bidden voor die over ons aangesteld zijn. In het oude testament waren de Isra?lieten in ballingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn de CHRISTENen verstrooid. Petrus wees deze CHRISTENen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de taak om het volk voor te [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#3: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...] oftewel, Jezus na te volgen en in Zijn voetsporen te treden. Eens zal de bazuin klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware CHRISTEN werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname van de gemeente; he[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#4: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking


#5: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook CHRISTENen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#6: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"God nodigt ons uit om te zijn in een overvloed van vreugde. Het CHRISTEN-zijn betekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreugde ervaren. God wil door Zijn schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreu[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#7: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]t: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de CHRISTENen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een CHRISTEN. De vervulling met de Heilige Geest wordt regelmatig herhaald[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#8: "Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"

Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013.

"Kort audiofragment van twee minuten. Na een bijbelstudie over 2 Timotheus 2 en 3 vroeg een van de aanwezigen: "Moeten wij, CHRISTENen, de wet uit dankbaarheid vervullen?". [...]"
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, Genade


#9: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat CHRISTENouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#10: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde CHRISTENen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de gemeente als Hoofd. Hij is verbonden met ons. [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#11: "De houding van een christen"

Door broeder J. Nugter op 20 januari 2012.
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Houding, CHRISTEN


#12: "De roeping van een christen tot eenheid"

Door broeder J. Nugter op 16 december 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Roeping, CHRISTEN, Eenheid


#13: "De hoop van een christen"

Door broeder J. Nugter op 28 oktober 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Hoop, CHRISTEN


#14: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"De levenswandel van CHRISTENen verandert waardoor CHRISTENen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel CHRISTENen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof le[...]"
Trefwoorden: Hoop


#15: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]llen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ieder mens, ook ieder CHRISTEN en CHRISTENgemeente! Als we onze levensdoelen vaststellen dan staan ons gevoel en ervaring niet meer centraal. De Bijbel is Gods Woord. We kunnen beter een kort stukje bestuderen en begrijpen[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#16: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#17: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]en ons bezighouden met dingen van deze wereld, maar God wil ons onderwijzen uit Zijn Woord. Het leven van Israel in Kana?n is een (voor)beeld van het CHRISTENleven. Die beelden zijn bedoeld als onderwijzing. We mogen elke morgen vragen: Here, wat wilt u dat ik doen zal deze dag? De geschiedenis van Israel in Kana?n begon bij Gilgal: Golgotha. Israe[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#18: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]t de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook CHRISTENen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar ??n [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#19: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"Evangelische CHRISTENen verliezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stic[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


 

Gevonden:

Er zijn 19 preken gevonden over: 'Christen'.