Preken over: "Christen"

"Speciale toewijding vandaag de dag"
Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Toewijding, Kracht, Vreugde

"Vijf condities van een christen"
Door broeder J. Nugter op 15 november 2020
Trefwoorden: Betrouwbaar, Hoop, Gerechtvaardigd

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]eerlijkheid. We weten dat het beste nog komt. Als Christen weten we dat het leven het sterfelijke zal verslinden. Moed en overtuiging geven verlangen[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn de Christenen verstrooid. Petrus wees deze Christenen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]eer Jezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware Christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de g[...]"

"Drie stadia van een christenleven"
Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel ve[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...] uit om te zijn in een overvloed van vreugde. Het Christen-zijn betekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreu[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...] de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de Christenen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige geb[...]"

"Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"
Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, Genade

"[...] 2 en 3 vroeg een van de aanwezigen: "Moeten wij, Christenen, de wet uit dankbaarheid vervullen?". [...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]ijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat Christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zoma[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]hand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde Christenen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jez[...]"

"De houding van een christen"
Door broeder J. Nugter op 20 januari 2012
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Houding, Christen

"De roeping van een christen tot eenheid"
Door broeder J. Nugter op 16 december 2011
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Roeping, Christen, Eenheid

"De hoop van een christen"
Door broeder J. Nugter op 28 oktober 2011
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Hoop, Christen

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"De levenswandel van Christenen verandert waardoor Christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel Christenen worden vervolgd of ondervinden tegens[...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]n de levensdoelen verdwaalt ieder mens, ook ieder Christen en Christengemeente! Als we onze levensdoelen vaststellen dan staan ons gevoel en ervaring [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]n van Israel in Kana?n is een (voor)beeld van het Christenleven. Die beelden zijn bedoeld als onderwijzing. We mogen elke morgen vragen: Here, wat wil[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]den ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook Christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zus[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"Evangelische Christenen verliezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezu[...]"