#1: "Wat betekend kerst in de bijbel."

Door broeder B. van Twillert op 9 december 2018.
Trefwoorden: CHRISTELIJK, Kruis, Israël


#2: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]al aanroepen, dan zal het koninkrijk Gods komen. Op dit moment zijn er nog steeds veel Joden die God niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het 'CHRISTELIJKe' westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft verborgen voor de Joden. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor de bekering van Israel. Christus is [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#3: "Micha - Deel 2 - De latere zegen beloofd"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2016.

"Het boek dat br. Brouwer aanhaalde is: 'Het Onaantastbare - over de CHRISTELIJKe hoop' van ds. J. Overduin.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Micha, Hoop, Zegen


#4: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]oden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de CHRISTELIJKe wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel gezegend zullen worden. Mordechai en Esther leefden in een moeilijk tijd. Esther kon kiezen om de andere[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#5: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"De levenswandel van christenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof le[...]"
Trefwoorden: Hoop


#6: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen CHRISTELIJKe subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#7: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]rden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het CHRISTELIJK geloof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een positief antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten keuzes ma[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Christelijk'.