Preken over: "Christelijk"

"Wat betekend kerst in de bijbel."
Door broeder B. van Twillert op 9 december 2018
Trefwoorden: Christelijk, Kruis, Israël

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...] niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het 'Christelijke' westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft verborgen voor de Joden. We mogen bi[...]"

"Micha - Deel 2 - De latere zegen beloofd"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Micha, Hoop, Zegen

"[...]rouwer aanhaalde is: 'Het Onaantastbare - over de Christelijke hoop' van ds. J. Overduin.[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]ld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de Christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel geze[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]d te leren kennen en vrij te komen van onze eigen Christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here J[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het Christelijk geloof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God [...]"