#1: "Het beste voor het laatst bewaard"

Door broeder D. Steenhuis op 28 april 2019.
Trefwoorden: BRUID, Wijn, Brandoffer


#2: "Het avondmaal van de bruiloft van het Lam"

Door broeder S. van Groningen op 24 maart 2019.
Trefwoorden: Avondmaal, BRUID, Kruis van Golgotha


#3: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"God heeft de aarde en de mens geschapen om Zijn Zoon een BRUID te bereiden. God en de mens (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn BRUID; door de zondeval en de zondvloed spreekt God spreekt God nog wel, maar er is geen sprake meer van een gesprek tussen God en de mensen. God laat niet varen het werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met Abra[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#4: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]el. God blijft trouw. De toekomst van Israel, maar ook van de gemeente hangt af van de trouw van God en hangt niet af van mensen. God is heilig. Een BRUIDspaar spreekt tegen elkaar uit dat ze heilig zijn voor de ander. Heilig zijn geeft dus een nabijheid, intimiteit aan. God belooft trouw; Hij is toegewijd aan het volk Israel. God belooft niet al[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#5: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]p het moment van Zijn lijden kunnen we in slaap vallen. De discipelen vielen in slaap op het moment dat de Here Jezus Christus op zoek ging naar Zijn BRUID (lelien te plukken). Bij het avondmaal mogen we inzoomen op de Here Jezus Christus in Zijn lijden, vernedering en verheerlijking.[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#6: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"[...]lijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een BRUIDegom zich verblijdt over zijn BRUID, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#7: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]n Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt een BRUID voor Hem. Zoals de mijnwerkers in Chili hopeloos vastzaten, maar toch in de aangebrachte lift zijn gestapt naar de redding, de vrijheid en het licht, zo mogen wij de Here Jezus Christus aanneme[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#8: "De bruid in het oude en nieuwe testament"

Door broeder D. Steenhuis op 14 mei 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, Nieuwe testament, Oude testament


#9: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] van God en de gevolgen van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een BRUID bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle zonden zijn vergeven en verzoend? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. Verwachten wij het nog van het verbond of van de wet?[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#10: "Foto van de bruid"

Door broeder D. Steenhuis op 12 maart 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: BRUID, Hooglied


#11: "Foto van de bruidegom"

Door broeder D. Steenhuis op 13 februari 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, BRUIDegom


#12: "De bruid zoekt en de bruidegom brengt"

Door broeder D. Steenhuis op 12 december 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: BRUID, BRUIDegom


#13: "De bruidegom komt"

Door broeder D. Steenhuis op 14 november 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: BRUIDegom, Hooglied


#14: "De bruid stelt zich voor"

Door broeder D. Steenhuis op 12 september 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: BRUID, Hooglied


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Bruid'.