Preken over: "Brood"

"Het Brood wandelt op de zee"
Door broeder D. Steenhuis op 7 februari 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Brood uit de hemel, Onderwijs, Voedsel

"Ik ben het Brood des levens"
Door broeder P. van der Lugt op 18 februari 2018
Trefwoorden: Brood, Brood des levens, Ik ben

"God staat niet aan de zijlijn, en Hij zorgt"
Door broeder B. van Twillert op 21 februari 2016
Trefwoorden: Manna, Zorgen, Brood

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]doffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk beweegBrood een lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]cht in de woestijn. Israel moest leren om van het Brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...] de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, Brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor on[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...] De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels Brood in overvloed geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opdat het volk Israel[...]"

"De feesten des HEEREN: de ongezuurde broden"
Door broeder H. van de Lagemaat op 7 december 2011
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Ongezuurd, Brood

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons[...]"