Preken over: "Bron"

"Verblijdt u altijd in de Heere"
Door broeder G. Vochteloo op 20 februari 2022
Trefwoorden: Blijdschap, Goedertieren, Bron

"De Bron van vreugde openbaart zich"
Door broeder D. Steenhuis op 4 oktober 2021
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Vreugde, Wijn, Reiniging

"Drinken van de Bron van Levend Water"
Door broeder B. van Twillert op 2 september 2018
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Nieuw leven, Bron van Jakob

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...] liefde tekort komen, dan moeten we terug naar de Bron van de liefde: God. God heeft alles, heel Zijn liefde gegeven. Dit betekent dat wij onze knieen[...]"

"Voorbede is belangrijk"
Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend water

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]or genade dat we het licht van de wereld zijn. De Bron van het licht is Christus. Licht is een Bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van zonde[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]God door Zijn Geest in de mens, zodat de mens een Bron wordt waaruit een getuigenis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen proberen om zel[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"Ons geestelijk hart is de Bron van ons geestelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is z[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...] zijn lijden de weg voor ons geopend naar God, de Bron van vreugde. Maar vaak ervaren we die vreugde niet; we willen wel, maar we kunnen het zelf niet[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]e Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de Bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]il: mijn vader is vreugde. Uiteindelijk is God de Bron van onze vreugde. Absolom: vader van vrede. God is de Oorsprong, de Vader van de vrede. God h[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]eten keuzes maken om weg te gaan van de verkeerde Bronnen van invloed. We moeten ons niet laten ontmoedigen, want Zijn goedertierenheid zal bestaan to[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]mogen ons bekleden met de liefde. De liefde is de Bron van alle eigenschappen van Christus. Verder mogen we ons bekleden met de vrede van Christus. Vr[...]"