#1: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Centraal thema in deze BRIEF, die geschreven werd om dwaling te bestrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste BRIEF. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#2: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De BRIEF aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#3: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]ven en leven. Gemeenschap aan het evangelie betekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het evangelie zijn. Paulus koos er voor om de BRIEF te beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het nieuwe leven groeit in on[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#4: "De brief aan Filadelfia"

Door broeder B. van der Bosch op 24 augustus 2014.
Trefwoorden: Woord van God, Dienen, Verwachting


#5: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]e gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de BRIEF aan de Efeziers gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om het werk van God door Zijn Geest in de mens, zodat de mens een bron wordt waaruit een getuigenis kan kl[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#6: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"

Door broeder G. de Koning op 11 april 2014.
Uit de serie: "De RomeinenBRIEF (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, Kind van God


#7: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de BRIEF aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#8: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"

Door broeder G. de Koning op 14 februari 2014.
Uit de serie: "De RomeinenBRIEF (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: RomeinenBRIEF, Wet, Zonde


#9: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]en uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang onderwijs gegeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn BRIEF moest Paulus nog een paar dingen verder uitleggen. Paulus dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wacht[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#10: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"

Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013.
Uit de serie: "De RomeinenBRIEF (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: RomeinenBRIEF, Zonde, Heiligheid


#11: "Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"

Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013.

"Kort audiofragment van twee minuten. Na een bijbelstudie over 2 Timotheus 2 en 3 vroeg een van de aanwezigen: "Moeten wij, christenen, de wet uit dankbaarheid vervullen?". [...]"
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de BRIEF aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, Genade


#12: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 4"

Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de BRIEF aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus


#13: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 2 en 3"

Door broeder G. de Koning op 14 december 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de BRIEF aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus


#14: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1 en 2"

Door broeder G. de Koning op 19 oktober 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de BRIEF aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus


#15: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"

Door broeder G. de Koning op 21 september 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de BRIEF aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus, Wereldgezindheid


#16: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"De EfezeBRIEF begint als het ware in de hemel en vervolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#17: "De houding van een christen"

Door broeder J. Nugter op 20 januari 2012.
Uit de serie: "De eerste Petrus-BRIEF".
Trefwoorden: Houding, Christen


#18: "De roeping van een christen tot eenheid"

Door broeder J. Nugter op 16 december 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-BRIEF".
Trefwoorden: Roeping, Christen, Eenheid


#19: "De hoop van een christen"

Door broeder J. Nugter op 28 oktober 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-BRIEF".
Trefwoorden: Hoop, Christen


#20: "Eerste brief van Petrus: Inleiding"

Door broeder J. Nugter op 21 september 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-BRIEF".
Trefwoorden: BRIEF, Petrus


#21: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De BRIEF is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#22: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...] alles te verliezen en accepteren we alle bijbehorende consequenties. God wil ons helpen tot de Here Jezus te gaan ( bijv. door het schrijven van een BRIEF). Als we verandering in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in nederigheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de [...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 22 preken gevonden over: 'Brief'.