#1: "Johannes de Doper over de Heere Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Johannes de Doper, Profetie, BOOM DES LEVENS


#2: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]k in het lijden. God openbaart onze oorsprong en ons doel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der kennis van goed en kwaad is de toegang tot de BOOM DES LEVENS (eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegening[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Boom des Levens'.