#1: "Het Lam opent de boekrol"

Door broeder J. Nugter op 2 juni 2019.
Trefwoorden: Lam, BOEKROL, Hemelvaart


#2: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"De Here Jezus Christus is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de BOEKROL te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft gepr[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#3: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de BOEKROL te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#4: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]meinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verlossing. De verlossing staat in de BOEKROL geschreven. Alleen het Lam mag de BOEKROL openen. Dan pas kan de verlossing plaats vinden. Wij proberen al vanaf de schepping onze verlossing te verdienen: door zondebesef, allerlei eigen werk[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Boekrol'.