Preken over: "Bloed"

"Het nieuwe verbond (deel 2)"
Door broeder H. Schouten op 22 mei 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Verbond, Bloed, Hogepriester

"Het nieuwe verbond (deel 1)"
Door broeder H. Schouten op 24 april 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Israël, Bloed, Sacramenten

"Noachitischeverbond"
Door broeder H. Schouten op 21 februari 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Ark, Bloed, Onaanklaagbaar

"Oorspong van het verbond / Adamitisch verbond"
Door broeder H. Schouten op 24 januari 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Verbond, Bloed, Adamitisch verbond

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2021
Trefwoorden: Bloed, Wedergeboorte, Opstanding

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Bloed, Wedergeboren

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Bloed, Wedergeboren

"Haggai - Deel 2 - Belofte van de toekomstige zegen"
Door broeder J. Brouwer op 12 januari 2020
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Bloed, Volbracht, Onderwijs

"Verlossing door Jezus bloed"
Door broeder P. van der Lugt op 7 oktober 2018
Trefwoorden: Bedrog, Verlossing, Tabernakel

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]evi? 1/2 zou vallen door hun onrecht (onschuldig Bloed vergieten, leugens, roven etc.), door hun afgoderij (hoererij en tovenarij). Bij tweede komst [...]"

"Het ritueel van de rode vaars"
Door broeder P. van der Lugt op 12 maart 2017
Trefwoorden: Reiniging, Bloed, Scharlaken

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]ndelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het Bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jare[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]dat het onreine gedeelte is weggesneden en dat er Bloed heeft gevloeid. In Christus zijn wij allen besneden. Wij zijn als mens in zijn geheel in Chris[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]eofferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het Bloed van Zijn Zoon. En nu leeft Christus in ons. Hij heeft de heerschappij in ons leven. Als ons l[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]n vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor Bloedwraak. De broers vroegen om vergeving aan Jozef. Zij lieten daarbij niet merken dat zij een per[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...] onze Goel!). Hij heeft de prijs betaald door het Bloed van Zijn eigen Zoon. Hij heeft ons verlost van de tegenstander. Israel vertrouwt nu nog op zij[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]ensen gesloten. Als God de boog ziet (als God het Bloed op de dorpels ziet....), dan denkt God aan Zijn verbond. De boog bestaat uit ongeveer zeven kl[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]rengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het Bloed van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gel[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'Bloed' (offers e.d.) vermeden, maar zonder Bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorti[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]f. Een rein hart staat voor een zuiver leven. Het Bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. E[...]"

"Betekenis van het bloed in de Bijbel"
Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het Lam

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]rede. God heeft vrede tot stand gebracht door het Bloed van de Here Jezus. Hij is de Vredevorst. Hij is onze Vrede. Maacha: druk, persing. De vrede he[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]orstellen en dat er alleen redding is dankzij het Bloed. Het begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in Bloed en het eindigt bij het Bloed van het [...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...] beoordeeld. Wij zijn gekocht en betaald door het Bloed van het Lam. We behoren elke morgen tegen de Here Jezus Christus te zeggen 'hier ben ik, doe u[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]s beeld te leven en te leven onder het (vergoten) Bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]j heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen Bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid![...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...] bedekking voor onze (geestelijke) naaktheid: het Bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de wereld weg n[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...] verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het Bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe verbond gaat over de erfenis: de Here[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"De Bloedvloeiende vrouw was onrein en was daardoor geisoleerd en eenzaam. Ze had alles geprobeerd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus[...]"