#1: "Verlossing door Jezus bloed"

Door broeder P. van der Lugt op 7 oktober 2018.
Trefwoorden: Bedrog, Verlossing, Tabernakel


#2: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]s moed om Gods Woord hardop te belijden. Ninevi? 1/2 zou veroverd worden door een groot leger. Ninevi? 1/2 zou vallen door hun onrecht (onschuldig BLOED vergieten, leugens, roven etc.), door hun afgoderij (hoererij en tovenarij). Bij tweede komst van Christus zal God al de onbeleden zonden openbaar maken. God zal al het onrecht in deze wereld re[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#3: "Het ritueel van de rode vaars"

Door broeder P. van der Lugt op 12 maart 2017.
Trefwoorden: Reiniging, BLOED, Scharlaken


#4: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]or vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het BLOED van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de afgoden van deze tijd? God's hart[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#5: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]lmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minder van onszelf. Besneden betekent dat het onreine gedeelte is weggesneden en dat er BLOED heeft gevloeid. In Christus zijn wij allen besneden. Wij zijn als mens in zijn geheel in Christus besneden (en niet maar een klein gedeelte van ons). Christus werd als een onrein lid weggesneden[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#6: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...] naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geofferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het BLOED van Zijn Zoon. En nu leeft Christus in ons. Hij heeft de heerschappij in ons leven. Als ons leven niet over rozen gaat, moeten we niet vergeten dat Hij ons ziet. God zag Mozes in de woestijn. G[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#7: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]oerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor BLOEDwraak. De broers vroegen om vergeving aan Jozef. Zij lieten daarbij niet merken dat zij een persoonlijk geloof hadden. Zij wilde slaven van Jozef worden. Ze merkten niets van Jozefs vergevingsgez[...]"
Trefwoorden: Jozef, BLOEDwraak, Vergeef


#8: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]aar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid in ons leven? Hij heeft ons verlost ( Hij is onze Goel!). Hij heeft de prijs betaald door het BLOED van Zijn eigen Zoon. Hij heeft ons verlost van de tegenstander. Israel vertrouwt nu nog op zijn leger, maar er zal een tijd komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, maar zijn God alleen [...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#9: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]uwe hemel en een nieuwe aarde komen. God heeft na de zondvloed een onvoorwaardelijk verbond met de mensen gesloten. Als God de boog ziet (als God het BLOED op de dorpels ziet....), dan denkt God aan Zijn verbond. De boog bestaat uit ongeveer zeven kleuren. De bovenste kleur is rood, wat wijst naar het offer van de Here Jezus Christus. De regen is h[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#10: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]iligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het BLOED van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gelovigen Joden een in Christus. We dienen een levende Heiland. Wij hebben veel te gedenken! [...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#11: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'BLOED' (offers e.d.) vermeden, maar zonder BLOEDstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. BLOEDstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het BLOED: als het BLOED stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: Ziel, BLOED, Jezus Christus


#12: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...] niet alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart staat voor een zuiver leven. Het BLOED van de Here Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God zi[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#13: "Betekenis van het bloed in de Bijbel"

Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: BLOED, Leven, BLOED van het Lam


#14: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...] is God de bron van onze vreugde. Absolom: vader van vrede. God is de Oorsprong, de Vader van de vrede. God heeft vrede tot stand gebracht door het BLOED van de Here Jezus. Hij is de Vredevorst. Hij is onze Vrede. Maacha: druk, persing. De vrede heeft de Here Jezus ontzettend veel gekost. Adonia: mijn Heere is Jaweh. De Here Jezus Christus is K[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#15: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]lijk in de vrijheid gaan stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de afgoden van Egypte niets voorstellen en dat er alleen redding is dankzij het BLOED. Het begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in BLOED en het eindigt bij het BLOED van het lammetje gesmeerd aan de dorpel van hun huizen. Buiten het geboortekanaal, buiten het slavenkamp van[...]"
Trefwoorden: Lam, BLOED


#16: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]jn niet meer onder het oordeel, want onze zonden zijn volkomen vergeven, maar onze werken worden wel beoordeeld. Wij zijn gekocht en betaald door het BLOED van het Lam. We behoren elke morgen tegen de Here Jezus Christus te zeggen 'hier ben ik, doe u met mij vandaag wat u wilt'. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, want de duivel gaat rond als[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#17: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]ijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) BLOED van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontva[...]"
Trefwoorden: Hoop


#18: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...] ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen BLOED. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid![...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, BLOED


#19: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]hepping onze verlossing te verdienen: door zondebesef, allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (geestelijke) naaktheid: het BLOED van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#20: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]n heeft het gedaan. De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat over vrede en verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het BLOED van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe verbond gaat over de erfenis: de Here Jezus Zelf. Voor de komst van de Here Jezus moest de mens gered worden door de werken van de wet. N[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#21: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"De BLOEDvloeiende vrouw was onrein en was daardoor geisoleerd en eenzaam. Ze had alles geprobeerd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen g[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


 

Gevonden:

Er zijn 21 preken gevonden over: 'Bloed'.