#1: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]erkingen waarvan men zegt dat het manifestaties van Gods Geest zijn, moeten getoetst worden aan Gods Woord. We kunnen de Heilige Geest bedroeven door BITTERHEID, woede, toorn etc., maar we kunnen ons voeden door het lezen van Gods Woord. We hoeven niet twijfelen of we deel hebben aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons leven is verborgen met Chris[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#2: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...] Here Jezus Christus, dan geeft ons dat blijdschap en vrijmoedigheid. We worden verhinderd in de vervulling met de Heilige Geest door zonden: leugen, BITTERHEID, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de zonden af te leggen en om God te dienen in woord en werk. We zijn verzegeld met de Heilige Geest ook al hebben wij de H[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#3: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"Asaf had als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij geestelijke strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteinde[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#4: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]geving). Al onze gedachten moeten wij overgeven aan God. En Gods Woord moeten wij vasthouden. Jozef had geleerd zijn vijanden (Potifar's vrouw, wrok, BITTERHEID etc. ) van zich af te houden als een boogschutter. Jozef was iemand, die Gods voorziening kende. Hij leefde onder Gods bescherming. God weet onze grenzen. Hij weet wat wij aankunnen. Jozef [...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#5: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]en waren bevrijd van de uiterlijke slavernij, maar in de Israelieten zat nog steeds een verdrukker. Hun reactie op tegenslagen was nog steeds bitter. BITTERHEID heeft een hele negatieve invloed op de omgeving. Wij kunnen ook teleurgesteld raken door onze omgeving en verbitterd raken. De Israelieten werden door God beproeft om Hem oprecht te dienen.[...]"
Trefwoorden: BITTERHEID, Woestijn


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Bitterheid'.