#1: "Wat betekend kerst in de bijbel."

Door broeder B. van Twillert op 9 december 2018.
Trefwoorden: Christelijk, Kruis, Israël


#2: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de BIJBEL".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding


#3: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de BIJBEL".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel


#4: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"

Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de BIJBEL".
Trefwoorden: Aanbidding, Beeld, Religie


#5: "De bijbel, een blok aan het been?"

Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018.
Trefwoorden: Bekering, Doop, Bevrijding


#6: "Het werkzame Woord"

Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018.

"1. Wij moeten de BIJBEL lezen,
2. overdenken en overpeinzen,
3. memoriseren,
4. en praktiseren.
[...]"
Trefwoorden: BIJBEL, Sabbatsrust, Woord van God


#7: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 1"

Door broeder B. van Twillert op 17 januari 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de BIJBEL".
Trefwoorden:


#8: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit BIJBELboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste BIJBELboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#9: "Kennen we onze bijbel?"

Door broeder D. van Wijck op 2 juli 2017.
Trefwoorden: Profetie, Schrift, Eindtijd


#10: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"Het woord 'geloof' komen wij voor het eerst in de BIJBEL tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf of naar zijn omstandigheden. Abraham zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#11: "Het gedachtegoed van de toren van Babel"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2017.
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, Hemelburgers, BIJBELs denken


#12: "God gedenkt ons"

Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016.

"Overige BIJBELteksten: - Mattheus 6:26 - Mattheus 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebreeen 6:10 - Jesaja 43:25 - Hebreeen 8:12[...]"
Trefwoorden: Bidden, Beloften, Gedenkt


#13: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"Hoewel Jozef geen BIJBELstudies kon volgen of andere mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om verge[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#14: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"Als je je leven openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het BIJBELgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over he[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#15: "De Weg die God ons wijst"

Door broeder B. van der Bosch op 4 januari 2015.
Trefwoorden: Weg, BIJBEL, Ontwaak


#16: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]e Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de Here Jezus gaat verder dan BIJBELlezen en bidden. De Here Jezus zag de blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de ogen van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#17: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...] waren genegeerd. Passen wij ons denken aan de schrift of passen wij de schrift aan ons denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de BIJBELse waarheid. We kunnen bijvoorbeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te dienen[...]"
Trefwoorden: Optocht


#18: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]d. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de BIJBEL worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen, maar God wil voor ons zorgen. Dit betekent niet at we moeten afwachten, maar we mogen doen wat we kunne[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#19: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"Tussen het oude en het nieuwe testament zitten 400 jaar waarin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wor[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#20: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de BIJBEL? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#21: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]n hebben in Hem. Alleen als wij opnieuw geboren worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de BIJBEL lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van BIJBEL lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#22: "Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"

Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013.

"Kort audiofragment van twee minuten. Na een BIJBELstudie over 2 Timotheus 2 en 3 vroeg een van de aanwezigen: "Moeten wij, christenen, de wet uit dankbaarheid vervullen?". [...]"
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, Genade


#23: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]oed' (offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de BIJBEL heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#24: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]ed wat Hem verheerlijkt verhoren. God wacht soms lang met het verhoren van ons gebed; dat staat in contrast met God Die snel ons gebed verhoort. De BIJBEL geeft verschillende voorbeelden van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed:
De liefde van God wil het beste voor u.
De wijsheid van God weet wat het beste[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#25: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. De BIJBEL begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#26: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#27: "Betekenis van het bloed in de Bijbel"

Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het Lam


#28: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#29: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"De BIJBEL staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze pr[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#30: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de BIJBEL moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek BIJBELgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#31: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"[...] die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit BIJBELse principe "Wie zich vernederd zal verhoogd worden" en de problemen die de mens heeft om zich te vernederen. Wanneer het woord "Genade" valt vertelt Jack dat hij dat zo wond[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#32: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]aalt ieder mens, ook ieder christen en christengemeente! Als we onze levensdoelen vaststellen dan staan ons gevoel en ervaring niet meer centraal. De BIJBEL is Gods Woord. We kunnen beter een kort stukje bestuderen en begrijpen dan een lang hoofdstuk lezen zonder iets te begrijpen. Als we Gods Woord proberen te begrijpen, dan ontdekken we BIJBELse [...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#33: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"God spreekt door heel het Woord, de BIJBEL. Elk woord van de BIJBEL is door God geinspireerd. Door het Woord kunnen we God leren kennen en weten we hoe we kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de BIJBEL hebben we eeuwig leven als we geloven in de naam van de H[...]"
Trefwoorden: BIJBEL, Glorie van God, Geloof


#34: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"In deze BIJBELgedeelten lezen we wie Jezus Christus is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze geestelijke groei, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Een beeld is een exacte afbeelding van het[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#35: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"Op de eerste en laatste bladzijde van de BIJBEL wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de BIJBEL. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door g[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#36: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"Wat hebben we er aan om de BIJBEL te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet all[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, BIJBEL, Beproeving


#37: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]oot over geloofsverdieping aan de hand van de geschiedenis waarin Jozef werd verkocht door zijn broers. Deze keer sprak hij over geloofsstrijd. In de BIJBEL worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, bijvoorbeeld S[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#38: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]ei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de BIJBEL handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God een mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bestond een grot[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#39: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"Wij krijgen hoop door wat in het Oude Testament is geschreven. De gehele BIJBEL gaat over wie God is. De gehele BIJBEL verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworde[...]"
Trefwoorden: Woord van God, BIJBEL


#40: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de BIJBEL wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op God, daarom mogen ook wij God verheerlijken in ons leven. [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


#41: "Bijbelstudie over Ezechiel 23"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#42: "Bijbelstudie over Ezechiel 19-22"

Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#43: "Bijbelstudie over Ezechiel 17-18"

Door broeder D. Steenhuis op 14 maart 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#44: "Bijbelstudie over Ezechiel 16"

Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#45: "Bijbelstudie over Ezechiel 9-15"

Door broeder D. Steenhuis op 10 januari 2005.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#46: "Bijbelstudie over Ezechiel 8"

Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#47: "Bijbelstudie over Ezechiel 4-7"

Door broeder D. Steenhuis op 8 november 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#48: "Bijbelstudie over Ezechiel 2-3"

Door broeder D. Steenhuis op 11 oktober 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


#49: "Bijbelstudie over Ezechiel 1"

Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2004.
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel


 

Gevonden:

Er zijn 49 preken gevonden over: 'Bijbel'.