#1: "De bijbel, een blok aan het been?"

Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018.
Trefwoorden: Bekering, Doop, BEVRIJDING


#2: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"Het uitgangspunt is dat we de Here Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan wandelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, BEVRIJDING, Volmaakt


#3: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"Als wij weten dat morgen onze droom werkelijkheid zal worden, dan leven wij heel anders. Wij leven nu in de verwachting van de verlossing van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij z[...]"
Trefwoorden: Lijden, BEVRIJDING, Zuchten


#4: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]erbonden. Israel en ook wij kunnen niet aan die voorwaarden voldoen. Ons hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de BEVRIJDING van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#5: "Wat bevrijding werkelijk betekend"

Door broeder A. Haverkamp op 5 mei 2013.
Trefwoorden: BEVRIJDING, Verlossing, Genade


#6: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israel v[...]"
Trefwoorden: Feesten, BEVRIJDING, Bazuin


#7: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]ijk vrij. Hij draagt ons dag aan dag. Hij wil dat wij leven uit genade, elke dag weer. Er zijn ook bewakers buiten de gevangenis (ons hart), die onze BEVRIJDING tegenhouden. Maar God wil ons waarlijk bevrijden. Wij moeten wakker worden en haastig opstaan om met onze gebondenheid naar de Here te gaan. [...]"
Trefwoorden: Verlossing, BEVRIJDING, Hart


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Bevrijding'.