Preken over: "Beschikbaar"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]mde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen Beschikbaar. Izaak was Abrahams enige zoon van de belofte van God aan Abraham. Abraham had Izaak lie[...]"

"Ben je beschikbaar?"
Door broeder J. de Jongh op 31 juli 2016
Trefwoorden: Erfdeel, Betrokken, Bemoedigen

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]ditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was Beschikbaar om de gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de gemeente? Epafroditu[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons leven Beschikbaar te stellen voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende kracht en wijsheid maken he[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, en ons Beschikbaar stellen voor Zijn dienst. Hij heeft Zich gehecht aan ons. Hij heeft Zich voor ons gegeve[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]n vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich Beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ontmoeting met God gehad. Hij had moeten zeggen dat [...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]voor gebruik. Het enige wat we kunnen doen is ons Beschikbaar stellen, meer kunnen we niet doen. Wij kunnen onszelf niet verbeteren. Hoewel Jezus Chri[...]"