#1: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]wam naar deze wereld (climax), maar de mensen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen BESCHIKBAAR. Izaak was Abrahams enige zoon van de belofte van God aan Abraham. Abraham had Izaak lief; bij elke stap heeft Abraham als het ware zijn zoon geofferd. Abraham wist niet hoe God zou voorzi[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#2: "Ben je beschikbaar?"

Door broeder J. de Jongh op 31 juli 2016.
Trefwoorden: Erfdeel, Betrokken, Bemoedigen


#3: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, BESCHIKBAAR


#4: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]zamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was BESCHIKBAAR om de gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de gemeente? Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeent[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#5: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] worden gereinigd, ontzondigd door het offer van de Here Jezus Christus. Tenslotte vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons leven BESCHIKBAAR te stellen voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende kracht en wijsheid maken het moeilijk om bruikbaar te zijn voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#6: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]am van de levieten en priesters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, en ons BESCHIKBAAR stellen voor Zijn dienst. Hij heeft Zich gehecht aan ons. Hij heeft Zich voor ons gegeven. Bij de geboorte van haar vierde zoon spreekt Lea niet meer over haar wensen, maar alleen nog ov[...]"
Trefwoorden: Horen


#7: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...] voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich BESCHIKBAAR voor God, maar hij had daarvoor een ontmoeting met God gehad. Hij had moeten zeggen dat hij ten onder ging, maar dat hem genade verleend was. [...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#8: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]tus. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog niet klaar voor gebruik. Het enige wat we kunnen doen is ons BESCHIKBAAR stellen, meer kunnen we niet doen. Wij kunnen onszelf niet verbeteren. Hoewel Jezus Christus Zelf de gemeente heiligt, is het goed als we met elkaar meeleven. Wij moeten niet onberispelijk[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Beschikbaar'.