#1: "Een dag van grote blijdschap!"

Door broeder J.H. Meinema op 16 december 2018.
Trefwoorden: BEROUW, Spotten, Genade


#2: "Bekering"

Door broeder J.H. Meinema op 28 januari 2018.
Trefwoorden: BEROUW, Zonde, Naderen tot God


#3: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]God's hart huilt als ons hart afdwaalt van uit het licht in e duisternis. We weten dan niet meer hoe groot de liefde van God is. We lezen niets over BEROUW van Salomo in zijn leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedert[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#4: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]jn leger, maar zijn God alleen kan verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van BEROUW en bekering van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar h[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#5: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]sraelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten BEROUW hadden. BEROUW was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods handelen. Deze keer kwam de vijand uit hun eigen land: de Filistijnen. Omdat de Israelieten de Filistijnen niet hadden verdreven, kregen d[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#6: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]ilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had BEROUW over zijn zonden. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Berouw'.