#1: "De Heere Jezus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, OlijfBERG


#2: "De spanning in het geloof"

Door broeder N. van de BERG op 21 april 2019.
Trefwoorden: Geloven, Wachten, Opstanding


#3: "De Heere God is nog steeds dezelfde"

Door broeder J. Nugter op 16 september 2018.
Trefwoorden: BERG, Ontzag, Ontwikkelen


#4: "Loslaten en vashouden"

Door broeder N. van de BERG op 6 mei 2018.
Trefwoorden: Loslaten, Vasthouden, Belofte


#5: "De verberging van het koninkrijk"

Door broeder T. Stier op 15 november 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, Verborgen


#6: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]k', terwijl het heel donker was in zijn leven. God vroeg hem zijn zoon te offeren. Drie dagen trokken Abraham en zijn zoon Izaak op voordat ze bij de BERG Moria kwamen. Daarna greep God in en voorzag in een ram (het Lam) tot brandoffer. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen! [...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#7: "De prediking van het koninkrijk"

Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: OlijfBERG, Gelukkig, Hemelen


#8: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]rtellen wie de Here Jezus Christus is. Wij mogen samen met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de OlijfBERG, zal de gemeente opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#9: "De roeping van Abraham"

Door broeder N. van de BERG op 9 juli 2017.
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Toren van Babel


#10: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]dvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons getuigenis te verBERGen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bidden voor die over ons aangesteld zijn. In het oude testament waren de Israelieten in ballingschap gevoerd. In het n[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#11: "God trouw"

Door broeder N. van de BERG op 19 juni 2016.
Trefwoorden: Trouw, Ontrouw, Getrouw


#12: "Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016.
Trefwoorden: Hemelvaart, OlijfBERG, Vaderhuis


#13: "En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"

Door broeder A. van den Berk op 11 oktober 2015.
Trefwoorden: BERG, Verheerlijking, Hemel


#14: "Het lopen van de Weg"

Door broeder N. van de BERG op 5 juli 2015.
Trefwoorden: Weg, Wedloop


#15: "Op weg naar het Koninkrijk van God"

Door broeder P. van den BERG op 12 oktober 2014.
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, Gerechtigheid


#16: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de BERG op 6 juli 2014.

"[...]en bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een BERG, en niet van onder een korenmaat. Elke dag mogen we door te zijn, te doen en te spreken Gods boodschap doorgeven. Laten we het licht zijn voor de ander en niet voor onszelf. Het gaat niet om onsz[...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#17: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...] 'Wie ben ik?' Hij voelde zich niet bekwaam, maar God maakte Mozes bekwaam. Onder veel tekenen werd Israel uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de BERG was geweest, aanbaden de Israelieten een gouden kalf in plaats van God. God wilde hen straffen, maar Mozes bad en bemiddelde tussen God en Israel. "Maak mij toch Uw weg bekend?" hoewel de Israeli[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#18: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]an) gemaakt, maar wij kunnen op zo'n moment in slaap vallen. De Here Jezus Christus wil Zichzelf aan ons openbaren. De Here Jezus ging naar de OlijfBERG, waar men placht zich voor de Here te buigen (2 Sam. 15). De Here Jezus Christus is gaan staan op de laats van de weerbarstige zoon op een steenworp afstand. Op het moment van Zijn lijden kunnen [...]"
Trefwoorden: OlijfBERG, Slapen, Gethsemane


#19: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]rdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal God de grote Richter, de Verlosser sturen naar de LijfBERG om Israel te verlossen. Eglon is het type van de vorst van deze wereld. Israel heeft Eglon 18 jaar gediend. Als wij zondigen, komen we in de macht van de vorst van deze wereld. Wij hebben een Ve[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#20: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]n wel voorkomen dat we 'iets' zien. Vervolgens kunnen we voorkomen dat een vlammetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verBERGen, maar de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten leren schuilen bij de Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#21: "Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013.
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, Troon


#22: "De gemeente als de woonplaats van God"

Door broeder P. van den BERG op 21 april 2013.
Trefwoorden: Gemeente, Eenheid


#23: "God verandert mensen naar Zijn beeld"

Door broeder P. van den BERG op 14 oktober 2012.
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen


#24: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]Wij zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de BERGen, maar we mogen bij de Heere schuilen. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mogen schuilen bij God! De grondslagen van het ge[...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#25: "Het wereldwijde Woord van de Heer"

Door broeder N. van de BERG op 15 juli 2012.
Trefwoorden: Blijdschap, Woord van God


#26: "Verwachting"

Door broeder P. van den BERG op 17 juni 2012.

"De Joden hebben een aardse verwachting van het koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de OlijfBERG. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipel[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#27: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den BERG op 4 maart 2012.

"Het evangelie is een blijde boodschap, maar het is voor mensen geen aantrekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#28: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]en op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dezelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de OlijfBERG. Openbaring 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de OlijfBERG. 1 Thess. 4: 15 tot 18. De Here Jezus komt terug voor de gemeente. Wij zullen in wolken de Here [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#29: "Het huis van God"

Door broeder P. van den BERG op 13 november 2011.

"De gemeente is een geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#30: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den BERG op 14 augustus 2011.

"De levenswandel van christenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof le[...]"
Trefwoorden: Hoop


#31: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn BERGen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons leven, maar BERGen zullen vlak worden door de Geest van God. God zal erop toezien. God gebruikt talenten van mensen, maar Gods werk is niet afhankelijk van[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#32: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden beinvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het BERGafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal te dienen door de beinvloeding van koning Achab, van de Kanaanieten die in he[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#33: "Gods zegen"

Door broeder N. van de BERG op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#34: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]alem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho (Palmstad) op naar de BERG Sion.

In Mark 10 : 46 t/m 52 en Mark 11: 1 t/m 11 lezen we over de genezing van een blinde. In Luc 19: 1 t/m 9 over een tollenaar die genezen wordt. Nog 2 blinden worden genezen Ma[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#35: "Komst van de Here Jezus op de Olijfberg "

Door broeder D. Steenhuis op 9 februari 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Jezus komt


 

Gevonden:

Er zijn 35 preken gevonden over: 'Berg'.