Preken over: "Berg"

"God komt onze torens bekijken"
Door broeder N. van de Berg op 2 juni 2024
Trefwoorden: Babel, Opstand, Gerechtigheid

"Donker, Licht, Vergezicht"
Door broeder N. van de Berg op 17 maart 2024
Trefwoorden: Rembrandt, Donker, Licht

"Samenkomst op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2024
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: OlijfBerg, Wederkomst

"De hoop van Gods roeping"
Door broeder N. van de Berg op 2 juli 2023
Trefwoorden: Hoop, Roeping, Geloof

"De berg van zegen en de berg van de vervloeking"
Door broeder D. van Wijck op 2 oktober 2022
Trefwoorden: Zegen en vloek, Gehoorzaamheid, Israel

"God willen, kunnen en laten zien"
Door broeder N. van de Berg op 28 augustus 2022
Trefwoorden: Filippus, De Vader

"Traditie en de werkelijkheid"
Door broeder D. Steenhuis op 7 maart 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Leraar der gerechtigheid, OlijfBerg, Loofhuttenfeest

"De zaligsprekingen"
Door broeder D. van Wijck op 18 april 2021
Trefwoorden: Koningkrijk, Verdrukking, Bergrede

"De verheerlijking op de berg"
Door broeder P. van der Lugt op 14 maart 2021
Trefwoorden: Waakzaam, Slaap, Wolk

"De Bergrede - Deel 4"
Door broeder S. van Groningen op 16 december 2020
Uit de serie: "De Bergrede".
Trefwoorden: Bergrede

"De Bergrede - Deel 3"
Door broeder S. van Groningen op 18 november 2020
Uit de serie: "De Bergrede".
Trefwoorden: Gerechtigheid

"De Bergrede - Deel 2"
Door broeder S. van Groningen op 21 oktober 2020
Uit de serie: "De Bergrede".
Trefwoorden: Bergrede, Haggadah, Effatha

"De Bergrede - Deel 1"
Door broeder S. van Groningen op 23 september 2020
Uit de serie: "De Bergrede".
Trefwoorden: Bergrede, Zalig, Thora

"In het berglandschap van het Woord van God..."
Door broeder G. Vochteloo op 2 augustus 2020
Trefwoorden: Bergen, Schaduw, Schuilplaats

"Psalm 7"
Door broeder N. van de Berg op 12 juli 2020
Trefwoorden: Kwaad, Onschuld, Psalmen

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, OlijfBerg

"De spanning in het geloof"
Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019
Trefwoorden: Geloven, Wachten, Opstanding

"De Heere God is nog steeds dezelfde"
Door broeder J. Nugter op 16 september 2018
Trefwoorden: Berg, Ontzag, Ontwikkelen

"Loslaten en vashouden"
Door broeder N. van de Berg op 6 mei 2018
Trefwoorden: Loslaten, Vasthouden, Belofte

"De verberging van het koninkrijk"
Door broeder T. Stier op 15 november 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, Verborgen

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]n Abraham en zijn zoon Izaak op voordat ze bij de Berg Moria kwamen. Daarna greep God in en voorzag in een ram (het Lam) tot brandoffer. Hij laat nie[...]"

"De prediking van het koninkrijk"
Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: OlijfBerg, Gelukkig, Hemelen

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]ordat de Here Jezus Christus terugkomt op de OlijfBerg, zal de gemeente opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Ch[...]"

"De roeping van Abraham"
Door broeder N. van de Berg op 9 juli 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Toren van Babel

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]n van onze woonplaats zonder ons getuigenis te verBergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bidden voor die ove[...]"

"God trouw"
Door broeder N. van de Berg op 19 juni 2016
Trefwoorden: Trouw, Ontrouw, Getrouw

"Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016
Trefwoorden: Hemelvaart, OlijfBerg, Vaderhuis

"En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"
Door broeder A. van den Berk op 11 oktober 2015
Trefwoorden: Berg, Verheerlijking, Hemel

"Het lopen van de Weg"
Door broeder N. van de Berg op 5 juli 2015
Trefwoorden: Weg, Wedloop

"Op weg naar het Koninkrijk van God"
Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, Gerechtigheid

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]iden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een Berg, en niet van onder een korenmaat. Elke dag mogen we door te zijn, te doen en te spreken Gods bo[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]Israel uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de Berg was geweest, aanbaden de Israelieten een gouden kalf in plaats van God. God wilde hen straffen,[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: OlijfBerg, Slapen, Gethsemane

"[...] ons openbaren. De Here Jezus ging naar de OlijfBerg, waar men placht zich voor de Here te buigen (2 Sam. 15). De Here Jezus Christus is gaan staan [...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]de grote Richter, de Verlosser sturen naar de LijfBerg om Israel te verlossen. Eglon is het type van de vorst van deze wereld. Israel heeft Eglon 18 [...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verBergen, maar de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten leren schuilen bij de Here Jezus Chris[...]"

"Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, Troon

"De gemeente als de woonplaats van God"
Door broeder P. van den Berg op 21 april 2013
Trefwoorden: Gemeente, Eenheid

"God verandert mensen naar Zijn beeld"
Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]jn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de Bergen, maar we mogen bij de Heere schuilen. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het ma[...]"

"Het wereldwijde Woord van de Heer"
Door broeder N. van de Berg op 15 juli 2012
Trefwoorden: Blijdschap, Woord van God

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] De Here Jezus Christus zal terugkomen op de OlijfBerg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods W[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]evaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de OlijfBerg. Openbaring 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de Olijfb[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]an God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn Bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons leven, maar Bergen zullen vlak worden door de Geest van[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...] relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het Bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israe[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]verjordaanse en via Jericho (Palmstad) op naar de Berg Sion. <br/> <br/> In Mark 10 : 46 t/m 52 en Mark 11: 1 t/m 11 lezen we over de genezing van [...]"

"Komst van de Here Jezus op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 februari 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Jezus komt