#1: "Wedergeboren tot een levende hoop"

Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017.
Trefwoorden: Hoop, BEPROEVING, Volharding


#2: "God is goed"

Door broeder J.H. Meinema op 31 november 2014.
Trefwoorden: BEPROEVING, Vertrouwen op God, Asaf


#3: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]el. En nu hadden de Filistijnen een reus als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van BEPROEVING. God wilde zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht ste[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#4: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet all[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, BEPROEVING


#5: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]en verbitterd raken. De Israelieten werden door God beproeft om Hem oprecht te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door BEPROEVING groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een [...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Beproeving'.