#1: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...] nationaal herstel, maar ook een geestelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de zonden. Israel zal nog in de BENAUWDHEID komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat is Rehoboth). God kan het leven van (Joodse) mensen veranderen. Hij zal het Joodse volk, maar ook zijn gemeente, verzamelen. Geen [...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#2: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin Israel in de BENAUWDHEID was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door zonder [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#3: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]en hebben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god vertrouwen; Hij is goed.
3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaars in alles (verdrukking, BENAUWDHEID, enz.).Wij worden niet gespaard voor de verdrukking etc., maar God maakt ons overwinnaars.[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#4: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]ekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van BENAUWDHEID aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de kracht van Christus, die alles overwonnen heeft.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#5: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]erkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus Zelf zal het land aan Israel teruggeven, maar eerst zal Israel door een grote BENAUWDHEID heen gaan. De Here Jezus Christus zal eenmaal Zijn volk beveiligen. Rachab was bewogen om haar familie. Zij vroeg niet om de veiligheid van haarzelf, maar van haar familie. De verspieder[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#6: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]en geheiligd. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de geestelijke wapenuitrusting (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de BENAUWDHEID komen zoals ten tijden van Saul. Israel zal zijn vertrouwen op God moeten stellen en de naam van de Heere aanroepen. David hieuw het hoofd van Goliath af met het zwaard van Goliath. De H[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#7: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"Het is niet bekend wat de BENAUWDHEID van Asaf was. Ook is niet bekend wat de oplossing was van de problemen van Asaf. De psalm begint zeer ikgericht. In onze BENAUWDHEID zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, BENAUWDHEID, Er bovenuit getild


#8: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]reven naar aanleiding van de belegering van Jeruzalem door Sanherib. Daarnaast heeft de psalm ook een profetische boodschap. Israel zal weer in grote BENAUWDHEID komen. De psalm spreekt ook tot ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons leven is verb[...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Benauwdheid'.