#1: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]j hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons BEMOEDIGEN: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van [...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#2: "Ben je beschikbaar?"

Door broeder J. de Jongh op 31 juli 2016.
Trefwoorden: Erfdeel, Betrokken, BEMOEDIGEN


#3: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]elkaar dagelijks nodig om elkaar aan te moedigen om op de weg van de Here Jezus Christus te blijven wandelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand BEMOEDIGEN. We staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. Paulus vraagt Timote?s anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met de wet of [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#4: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]erantwoording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke strijd. Hij wil ons BEMOEDIGEN. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerste twee keer wordt er opgeroepen tot gehoorzaamheid. De laatste twee keer gaat het over de geestelijke strijd. De middelste keer bena[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#5: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]vijftien jaar. Vervolgens stelde het volk het leiderschap van Zerubbabel ter discussie. God antwoordde door een visioen aan Zacharia om Zerubbabel te BEMOEDIGEN. Zacharia zag een kandelaar, waarvan de olie werd aangevuld door twee olijfbomen zonder dat er mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen [...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#6: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]is van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons BEMOEDIGEN in onze ziel. Vervolgens krijgen we een visie op onze omgeving. Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook delen. God neemt ons aandachtig waar. We mogen Hem kennen en weten dat Hij[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Bemoedigen'.