#1: "Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."

Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019.
Trefwoorden: BELOFTEN, Verschijning, Profetisch woord


#2: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods BELOFTEN. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#3: "Abrams roeping"

Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017.

"BELOFTEN van God aan Abram:
1. Land
2. Groot volk
3. Zegen
4. Grote naam
5. Tot zegen gesteld
6. Wie Abram zegent wordt gezegend; wie vervloekt wordt vervloekt
7. In Abram alle geslachten gezegend
[...]"
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht


#4: "God gedenkt ons"

Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016.

"Overige bijbelteksten: - Mattheus 6:26 - Mattheus 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebreeen 6:10 - Jesaja 43:25 - Hebreeen 8:12[...]"
Trefwoorden: Bidden, BELOFTEN, Gedenkt


#5: "In Christus zijn Gods beloften ja en amen"

Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016.
Trefwoorden: BELOFTEN, Christus Jezus, Woord van God


#6: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]n reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn BELOFTEN,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven i[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#7: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]zegeningen. Niet door de afstamming maar door geloof zijn de Israelieten kinderen van Abraham. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot de BELOFTEN. Ook wij kunnen niet gered worden door goede werken, maar door geloof alleen.[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#8: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]ar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods BELOFTEN. De gevolgen van het besluit van Sarai en Abram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. Vervolgens vluchtte Hagar, maar God zag als eerste om naar haar. God riep haar bij h[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#9: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van BELOFTEN. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest BELOFTEN zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de BELOFTEN ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#10: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods BELOFTEN, Zoon van God, Kinderen


#11: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn BELOFTEN betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#12: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de BELOFTEN. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de H[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#13: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]it Israel (rijsje, spruit), maar is ook de Schepper ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn BELOFTEN. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebb[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#14: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken namens God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De BELOFTEN in deze profetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de toekomst vervuld worden, maar Petrus gaf aan dat een ieder die de naam van de Here aanroept behouden zal worden. Niet alleen in de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#15: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...] maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods BELOFTEN zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde zegenen. God leerde Abram v[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#16: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...] is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zijn BELOFTEN. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#17: "Israel heeft toch ook beloften? "

Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Beloften'.