Preken over: "Belofte"

"Wees sterk en moedig"
Door broeder J. Nugter op 14 juli 2024
Trefwoorden: Wandelen, Evangelie, Belofte

"Jacob bij Bethel"
Door broeder B. Romijn op 26 mei 2024
Trefwoorden: Zegen, Belofte, Droom

"Hoop"
Door broeder B. Romijn op 4 juni 2023
Trefwoorden: Hoop, Israel, Belofte

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]r de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods Belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods Belofte. Abram en Sarai handel[...]"

"Staan op Zijn beloften"
Door broeder B. Romijn op 9 februari 2020
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Jozua, Israel

"Haggai - Deel 2 - Belofte van de toekomstige zegen"
Door broeder J. Brouwer op 12 januari 2020
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Bloed, Volbracht, Onderwijs

"Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."
Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019
Trefwoorden: Beloften, Verschijning, Profetisch woord

"Loslaten en vashouden"
Door broeder N. van de Berg op 6 mei 2018
Trefwoorden: Loslaten, Vasthouden, Belofte

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]loofde Abraham een land, een zoon en een volk. De Belofte werd stap voor stap uitgebreid. Toen God tegen Abram begon te spreken, was er geen sprake va[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]oor zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods Beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wij[...]"

"Abrams roeping"
Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht

"Beloften van God aan Abram:<br/> 1. Land<br/> 2. Groot volk<br/> 3. Zegen<br/> 4. Grote naam<br/> 5. Tot zegen gesteld<br/> 6. Wie Abram zegent [...]"

"De lofzang van Zacherias"
Door broeder D. van Wijck op 14 augustus 2016
Trefwoorden: Profetie, Verwachting, Belofte

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"Wij mogen ook ons persoonlijk vasthouden aan de Belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan [...]"

"God gedenkt ons"
Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016
Trefwoorden: Bidden, Beloften, Gedenkt

"In Christus zijn Gods beloften ja en amen"
Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...] wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods Belofte, datalle volken in Israel gezegend zullen worden. Mordechai en Esther leefden in een moeilij[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]t, troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn Beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was e[...]"

"Voornemens"
Door broeder J. Lukasse op 18 januari 2015
Trefwoorden: Voornemens, Trouw, Belofte

"Dromen"
Door broeder A. van den Berk op 19 oktober 2014
Trefwoorden: Dromen, Belofte, Jakob

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...] blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een Belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervo[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]n de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen Belofte dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Gees[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...] koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de Belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]r de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods Belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods Belofte. Abram en Sarai handel[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]ote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de Belofte dat zijn troon, de troon van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven ged[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de Belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest [...]"

"Jefta's gelofte en hoe betrouwbaar zijn wij?"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2012
Trefwoorden: Betrouwbaar, Belofte, Jefta

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"God is een God van Beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een Belofte. De Bijbel begint en eindigt met een Belofte. De meest Beloften zijn [...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods Beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...] God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft Beloftes en houdt Zich daaraan. God zorgde bij Abraham en Sarai opnieuw voor een zoon. Ondanks dat[...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"Wat God en zijn Beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]geen nummer voor God. Toen David hoorde over de Belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de Belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn o[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...] de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de Belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]zullen verlaten. We mogen God herinneren aan Zijn Belofte. Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Als [...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]ekende delen in het onrecht, maar ook delen in de Beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor o[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]m de wijsheid van God te beschrijven. God had een Belofte gedaan aan Israel. Hij heeft Zich aan die Belofte gehouden, en Hij heeft ons Zijn ontferming[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]lan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn Beloften. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is o[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]oof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De Belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, m[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]d een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods Beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...] door de omgang met Christus. God vervult al Zijn Beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zijn Beloften. [...]"

"Israel heeft toch ook beloften?"
Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel