Preken over: "Bekering"

"Israel"
Door broeder H. Schouten op 28 april 2024
Trefwoorden: Bekering, Zegeningen, Antichrist

"De laatste boodschap van Petrus"
Door broeder A. van den Berk op 14 januari 2024
Trefwoorden: Bekering, Vernietiging, Verwachting

"God gedenkt"
Door broeder P. van der Lugt op 26 november 2023
Trefwoorden: Eed, Bekering, Gedenken

"De praktische oproep"
Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Bekering, Lijden, Trouw

"Bekering en Genade"
Door broeder H. Huijzer op 3 september 2023
Trefwoorden: Zonde, Bekering, Genade

"Zacheus: een Jezus-volger"
Door broeder J. Lukasse op 24 oktober 2021
Trefwoorden: Ontmoeting, Bekering, Zalig

"Bekering is nodig en God doet de rest"
Door broeder H. Huijzer op 27 juni 2021
Trefwoorden: Bekering, Vergeving, Wedergeboorte

"Leven in de verwachting van de komst van de Heere"
Door broeder B. van Twillert op 1 december 2019
Trefwoorden: Verwachting, Bekering, Liefde

"De bijbel, een blok aan het been?"
Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018
Trefwoorden: Bekering, Doop, Bevrijding

"Bekering"
Door broeder J.H. Meinema op 28 januari 2018
Trefwoorden: Berouw, Zonde, Naderen tot God

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]en knielen voor Christus en onze zonden belijden. Bekering betekent overgave en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. [...]"

"Bekering"
Door broeder C. van Aalsburg op 27 augustus 2017
Trefwoorden: Bekering, Prediking, Genade

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]e van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor de Bekering van Israel. Christus is de hoop van Israel, van de volken en van ons, Zijn gemeente. [...]"

"Verrekijkers"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2016
Trefwoorden: Toekomst, Daden, Bekering

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de Bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israe[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]erslaan. God reageert op de houding van berouw en Bekering van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]kheid van God. Vervolgens roept God op tot totale Bekering (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te herstellen [...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]ekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons Bekering en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wedergeboorte in ons leven. God wil dat wij He[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"Jona's zucht"
Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, Bekering, Zuchten

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]bben wij een nieuwe natuur ontvangen. Niet alleen Bekering, maar ook wedergeboorte is nodig. In Christus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem [...]"

"Leven in twee werelden"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, Bekering

"Wat is bekering?"
Door broeder J. Nugter op 19 november 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Bekering

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]ankelbaarheid (Ps 125:12)<br/> <br/> Hoe? Door Bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,... (Jes. 3[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]zich volkomen te bekeren en alleen God te dienen. Bekering betekent een totale overgave aan God. Na een volledige overgave zullen we God weer ervaren [...]"