Preken over: "Behoud"

"In de storm..."
Door broeder B. van Twillert op 21 februari 2021
Trefwoorden: Storm, Hoop, Behoud

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]egeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn Behouden door geloof, maar verlangen we er na dat God zal zeggen 'goed gedaan'. [...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]de Heere wil voortdurend. God wil dat alle mensen Behouden worden. De mens wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here Jezus Christus bad in de hof[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]ind van God is geen kalme reis, maar kent wel een Behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen,[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]r het geloof van de Here Jezus Christus heeft ons Behouden. [...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]at evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen Behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen zonden net als i[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]Alleen als wij opnieuw geboren worden, worden wij Behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en b[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...] wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag Behouden. We kunnen niet onze ogen gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. [...]"

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...]en gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons Behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]or ons. Wij hoeven niet meer te twijfelen aan ons Behoud. God ziet ons heil wat niet aan onze buitenkant zit, maar aan de binnenkant (in Christus). [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn Behouden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij kunnen dit [...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]e is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en Behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]eloof in de echtheid van mijn geloof, waardoor ik Behouden wordt, maar mijn geloof in Jezus. [...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]ben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij Behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons Behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]fde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn Behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het be[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...] een heilig God. Er is maar een Naam waardoor wij Behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus. [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun Behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij hore[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]an dat een ieder die de naam van de Here aanroept Behouden zal worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. ook wij zijn verzegeld met de Heili[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]worden door allerlei wetten, die het zicht op het Behoud belemmeren. Ook fouten in het verleden kunnen een last zijn. Verwondingen door anderen kunnen[...]"