#1: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een BEELD VAN DE HERE JEZUS Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#2: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...], maar hij werd wel gezalfd. Saul werd gezalfd uit een kruik (broos, tijdelijk), maar David gezalfd uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een BEELD VAN DE HERE JEZUS Christus en Samuel een beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de ach[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#3: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]oortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin een BEELD VAN DE HERE JEZUS Christus. David en Timoteus waren jong, maar een voorbeeld voor anderen. We moeten het niet verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben d[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#4: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...] haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een BEELD VAN DE HERE JEZUS: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte. God zal lachen om de ondergang van de volken, maar God zal ook lachen om het overb[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#5: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]lk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een BEELD VAN DE HERE JEZUS die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we [...]"
Trefwoorden: Mozes, BEELD VAN DE HERE JEZUS, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Beeld van de Here Jezus'.