Preken over: "Beeld"

"Het beeld van de Onzichtbare God"
Door broeder B. van Twillert op 15 december 2021
Uit de serie: "Van schepping tot herschepping".
Trefwoorden: Genesis, Schepping, Onzichtbare God

"Van navolgers, voorbeelden worden"
Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht

"Beelden uit het oude testament"
Door broeder D. Steenhuis op 3 september 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"
Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Aanbidding, Beeld, Religie

"Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"
Door broeder F. ter Velde op 17 december 2017
Trefwoorden: Advent, ZelfBeeld, Grote Verdrukking

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"Christus is ons voorBeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onz[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]en ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke Beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distanti?ren van deze wereld. We behoren a[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...], vol van geweld en onrecht. Ninev?? 1/2 was het Beeld van een wereld die leeft zonder God. In een wereld die leeft zonder God zij wij veilig onder v[...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]e Ruth rust in het huis van haar man. Boaz is een Beeld van God en Ruth is het Beeld van Isra?l. Isra?l zal rust vinden bij God. Als er rust is, dan i[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...] Here Jezus Christus ons kan veranderen naar Zijn Beeld. De Here Jezus Christus had Petrus geroepen om visser van mensen te worden, maar nu riep de H[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]rdt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afBeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo[...]"

"De kinderkoning"
Door broeder N. Groot op 29 mei 2016
Trefwoorden: Zoeken, Begin, VoorBeeld

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]eft gedaan. Adam heeft het gezag ontvangen om het Beeld van God, Christus, uit te dragen. Door de zondeval waren Adam en Eva niet langer Beelddragers [...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]rucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het Beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde ni[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, AfBeelding, Gelijkenis

"[...].en geef aan God wat van God is". God heeft een Beeld en de mens is geschapen naar het Beeld van God. De mens heeft de fysieke en mentale kenmerken [...]"

"Koning Josia: een beeld van Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 11 januari 2015
Trefwoorden: Josia, Tempel

"Joas: een heenwijzing naar de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 23 november 2014
Trefwoorden: Koning, Joas, Beeld

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]rvoor over om Isra?l te redden! Daarin is hij een Beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Isra?l en voor onze medemens? Isra?l heeft acht voo[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]puit om ons onderuit te halen. Simson had een voorBeeld moeten zijn, maar hij maakte zoveel fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn trouw. Wij[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijvoorBeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? On[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]ze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een Beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Isra?l deed steeds wat goed was i[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een Beeld van de Here Jezus Christus en Samu?l een Beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onvrucht[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...]n. Hij was vol zelfmedelijden. Hij had een scheef Beeld van God en werd daarom niet blij als hij aan God dacht. Asaf had vijf vragen waarin hij zijn t[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]en aantal instellingen door. De mens is naar Gods Beeld geschapen, daarom is de straf op een moord zwaar. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal[...]"

"God verandert mensen naar Zijn beeld"
Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]n, maar hij had de rots geslagen. De rots was een Beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God ga[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende voorBeelden van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed: <br/> De liefde van God[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]ijn God. David werd geminacht. Hij was daarin een Beeld van de Here Jezus Christus. David en Timote?s waren jong, maar een voorBeeld voor anderen. [...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]even wordt afgelegd bij de doop. De doop is een Beeld van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de [...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]. Het doel van God is om ons te vormen naar het Beeld van Christus. Wij willen graag dat alle moeilijkheden uit ons leven verdwijnen, maar de Here J[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]an Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorBeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Go[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]rug te zien is in het humanisme. Overal zien we afBeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil o[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]ft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als Beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doe[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]f. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met Beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]1 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorBeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de waarheid en [...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...] Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een Beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog st[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]nte inspireert andere gelovigen. Wij zijn een voorBeeld voor onze kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op deze[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorBeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord sta[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoorBeeld een bittere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het kruis kan een te belangrijke plaats i[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]de afgoden. Zij loog tegen haar vader om de afgodsBeeldjes. Later zullen de nakomelingen van Rachel het initiatief nemen in de afgodendienst. Van Lea [...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]od heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods Beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leve[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]eld? We moeten op onze hoeden zijn voor de gouden Beelden van deze tijd. De drie vrienden van Daniel zijn zuiver, puur en rein. Wij moeten onszelf zui[...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]ruikt de verdrukkingen om ons te vormen naar Zijn Beeld. Hij vraagt van ons om te kiezen voor de onderste weg. [...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]n van de Here Jezus treden. God heeft ons een voorBeeld nagelaten (na doen wat op het schoolboord is geschreven). God wil dat wij leven zoals Hij zelf[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een Beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof [...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het Beeld van de onzichtbare God. Een Beeld is een exacte afBeelding van het origineel. Naast de afBeeld[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]oord. Het leven van Israel in Kana?n is een (voor)Beeld van het christenleven. Die Beelden zijn bedoeld als onderwijzing. We mogen elke morgen vragen:[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]dat het einde van hun leven niet goed was, bijvoorBeeld Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwint, [...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]ver de schepping te heersen. Adam was slechts een Beeld van de komende. Christus zal de scheppingsopdracht volmaakt uitvoeren. Adam werd vervolgens in[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]cht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een Beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal on[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]e Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een Beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorBeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op li[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]t oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een voorBeeld gebruikt voor het eindoordeel. Het oordeel is een waarschuwing voor de ongelovigen, maar een t[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]n zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn Beelden van de Here Jezus en de arend een Beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in [...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]we vol van Gods Geest zijn, dan volgen we het voorBeeld van Christus: onderdanig aan de ander (elke dag). Hebben wij dorst naar Gods Geest? Waarmee [...]"