#1: "Van navolgers, voorbeelden worden"

Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018.
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht


#2: "Beelden uit het oude testament"

Door broeder D. Steenhuis op 3 september 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#3: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"

Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Aanbidding, BEELD, Religie


#4: "Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"

Door broeder F. ter Velde op 17 december 2017.
Trefwoorden: Advent, ZelfBEELD, Grote Verdrukking


#5: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"Christus is ons voorBEELD. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn BEELD. Het lijden in he[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#6: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]n in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsherder en hij diende de God van Isra?l. Wij leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke BEELDen, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distanti?ren van deze wereld. We behoren als het ware te leven in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. In Christus zijn wij heel and[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#7: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]od zal recht spreken over de vijanden van Isra?? 1/2 l. Ninev?? 1/2 was een stad vol ego?? 1/2 sme, vol van geweld en onrecht. Ninev?? 1/2 was het BEELD van een wereld die leeft zonder God. In een wereld die leeft zonder God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij schuilen. God is goed voor ons. God is na-ijverig op de vi[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#8: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"Naomi zocht een plaats van rust voor Ruth, omdat het haar wel zou gaan. Naomi wenste Ruth rust in het huis van haar man. Boaz is een BEELD van God en Ruth is het BEELD van Isra?l. Isra?l zal rust vinden bij God. Als er rust is, dan is er geen tegenstander, geen dreiging. Naomi woonde te midden van de vijanden van Isra?l. Ruth moest gaan liggen aan [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#9: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]us Christus wil dat wij ons vergelijken met Hem; niet dat wij onszelf kunnen verbeteren, maar dat de Here Jezus Christus ons kan veranderen naar Zijn BEELD. De Here Jezus Christus had Petrus geroepen om visser van mensen te worden, maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om herder van de schapen te worden. De goede Herder zette Zijn leven in[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#10: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]ij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afBEELDing van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de helf[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#11: "De kinderkoning"

Door broeder N. Groot op 29 mei 2016.
Trefwoorden: Zoeken, Begin, VoorBEELD


#12: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]ichzelf niet toege?igend of heeft dat gezag gekregen op basis van verdienste, zoals de duivel dat heeft gedaan. Adam heeft het gezag ontvangen om het BEELD van God, Christus, uit te dragen. Door de zondeval waren Adam en Eva niet langer BEELDdragers van God. De begeerte van de vrouw zal uitgaan naar de man; zij verwacht veilig en geborgen te zijn [...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#13: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...] zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het BEELD van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#14: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]as erg duidelijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een BEELD en de mens is geschapen naar het BEELD van God. De mens heeft de fysieke en mentale kenmerken van God. Het BEELD in de mens is misvormd door de zonden. De Here Jezus Christus is het BEELD (van d[...]"
Trefwoorden: BEELD, AfBEELDing, Gelijkenis


#15: "Koning Josia: een beeld van Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 11 januari 2015.
Trefwoorden: Josia, Tempel


#16: "Joas: een heenwijzing naar de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 23 november 2014.
Trefwoorden: Koning, Joas, BEELD


#17: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]en belofte over de bekering van Isra?l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Isra?l te redden! Daarin is hij een BEELD van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Isra?l en voor onze medemens? Isra?l heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Isra?l een bijzonder positie gegeven. God sluit met Isra?l a[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#18: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]n door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsoverwinning meemaken. Vaak is de boze er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een voorBEELD moeten zijn, maar hij maakte zoveel fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn trouw. Wij leven vaak net als Simson. God blijft ook trouw aan ons. Hij is goed. Zijn wij bereid om Hem radica[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#19: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]ken aan de schrift of passen wij de schrift aan ons denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijvoorBEELD het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te dienen. Tijdens de tweede optocht ging het[...]"
Trefwoorden: Optocht


#20: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een BEELD van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Isra?l deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Isra?l in de verdrukking. Als de Isra?lieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#21: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...], maar hij werd wel gezalfd. Saul werd gezalfd uit een kruik (broos, tijdelijk), maar David gezalfd uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een BEELD van de Here Jezus Christus en Samu?l een BEELD van Johannes de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de ach[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#22: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...] dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. Hij was vol zelfmedelijden. Hij had een scheef BEELD van God en werd daarom niet blij als hij aan God dacht. Asaf had vijf vragen waarin hij zijn twijfels uitte. Heeft God mij aanvaard? Heeft God mij lief? Is God nog wel trouw? Vergeet God mij? St[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#23: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]was er veel veranderd, maar de gedachten van de mensen waren nog steeds hetzelfde. God gaf daarom een aantal instellingen door. De mens is naar Gods BEELD geschapen, daarom is de straf op een moord zwaar. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal geoordeeld worden door een zondvloed, maar de aarde zal wel weer geoordeeld worden. In die tijd zul[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#24: "God verandert mensen naar Zijn beeld"

Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012.
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen


#25: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]t met God spreken, maar hij mocht niet het beloofde land ingaan. Mozes had niet tot de rots gesproken, maar hij had de rots geslagen. De rots was een BEELD van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat b[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#26: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]n. God wacht soms lang met het verhoren van ons gebed; dat staat in contrast met God Die snel ons gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende voorBEELDen van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed:
De liefde van God wil het beste voor u.
De wijsheid van God weet wat het beste voor u is.
De kracht v[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#27: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]oortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin een BEELD van de Here Jezus Christus. David en Timote?s waren jong, maar een voorBEELD voor anderen. We moeten het niet verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben d[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#28: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...] Door de doop worden wij ge?dentificeerd met Christus leven, dood en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een BEELD van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#29: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]et altijd waarom God gebeurtenissen in ons leven toelaat. De gebeurtenissen schijnen tegen te werken. Het doel van God is om ons te vormen naar het BEELD van Christus. Wij willen graag dat alle moeilijkheden uit ons leven verdwijnen, maar de Here Jezus Christus heeft Zelf gezegd dat wij geen gemakkelijk leven zouden hebben. God gebruikt gebeurten[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#30: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]een sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorBEELD heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de rei[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#31: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...] etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afBEELDingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestelij[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#32: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]us als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als BEELD gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#33: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"De gemeente is een geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met BEELDen uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#34: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]of, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorBEELDen en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de waarheid en naar Gods Woord handelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#35: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]ellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een BEELD van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het l[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#36: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...] om de samenkomsten bij te wonen. God spreekt tijdens de samenkomsten. Onze aanwezigheid in de gemeente inspireert andere gelovigen. Wij zijn een voorBEELD voor onze kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dezelfde manier voorbij. Voordat we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij zonder dat er ons hebb[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#37: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...] wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorBEELD. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het volk [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#38: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]ar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoorBEELD een bittere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het kruis kan een te belangrijke plaats in ons leven krijgen, maar de Gekruisigde is het belangrijkste in ons leven. Door Zijn Woord kunnen w[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#39: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]reld in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aan de afgoden. Zij loog tegen haar vader om de afgodsBEELDjes. Later zullen de nakomelingen van Rachel het initiatief nemen in de afgodendienst. Van Lea kunnen we niets lezen over afgoden. Haar nakomelingen zijn de meest trouwe in de dienst aan God. In [...]"
Trefwoorden: Horen


#40: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods BEELD te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie geh[...]"
Trefwoorden: Hoop


#41: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]geloof op de proef werd gesteld. Wat gebeurt er met ons geloof als ons geloof op de proef wordt gesteld? We moeten op onze hoeden zijn voor de gouden BEELDen van deze tijd. De drie vrienden van Daniel zijn zuiver, puur en rein. Wij moeten onszelf zuiver, puur en rein bewaren om staande te blijven in deze wereld. Is ons geloof zuiver? Of is ons gelo[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#42: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]ods principe is om deze problemen te gebruiken om ons te veranderen (Ps. 119: 67, 71 en 75). Hij gebruikt de verdrukkingen om ons te vormen naar Zijn BEELD. Hij vraagt van ons om te kiezen voor de onderste weg. [...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, BEELD


#43: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]borgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan willen wij ook graag in de voetstappen van de Here Jezus treden. God heeft ons een voorBEELD nagelaten (na doen wat op het schoolboord is geschreven). God wil dat wij leven zoals Hij zelf leeft. [...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#44: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...] haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een BEELD van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte. God zal lachen om de ondergang van de volken, maar God zal ook lachen om het overb[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#45: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]ds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze geestelijke groei, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het BEELD van de onzichtbare God. Een BEELD is een exacte afBEELDing van het origineel. Naast de afBEELDing werden vroeger ook persoonlijke kenmerken beschreven. De Here Jezus is het BEELD van God. Hij wa[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, BEELD


#46: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]jzen. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze wereld, maar God wil ons onderwijzen uit Zijn Woord. Het leven van Israel in Kana?n is een (voor)BEELD van het christenleven. Die BEELDen zijn bedoeld als onderwijzing. We mogen elke morgen vragen: Here, wat wilt u dat ik doen zal deze dag? De geschiedenis van Israel in Kana?n begon bij Gilgal: G[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#47: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]geveer 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, bijvoorBEELD Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Jozef heeft gekozen om zijn broers te vergeven en los te laten.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#48: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]n die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een BEELD van de komende. Christus zal de scheppingsopdracht volmaakt uitvoeren. Adam werd vervolgens in een afgesloten gedeelte van de Hof van Eden geplaatst om de opdracht van God uit te voeren. Wij kri[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#49: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]lk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een BEELD van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we [...]"
Trefwoorden: Mozes, BEELD van de Here Jezus, Geloof


#50: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]n hoop door wat in het Oude Testament is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een BEELD van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#51: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorBEELD van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts ??n persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#52: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]s. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een voorBEELD gebruikt voor het eindoordeel. Het oordeel is een waarschuwing voor de ongelovigen, maar een troost voor de gelovigen. Het onrecht zal recht worden gezet. God zal alles weer goed maken. Gods ver[...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#53: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn BEELDen van de Here Jezus en de arend een BEELD van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#54: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]rdanig. Als we vol zijn van God, dan spreken we over God. Waar waren we afgelopen week vol van? Als we vol van Gods Geest zijn, dan volgen we het voorBEELD van Christus: onderdanig aan de ander (elke dag). Hebben wij dorst naar Gods Geest? Waarmee lessen wij onze dorst? God biedt ons het levende water aan! [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 54 preken gevonden over: 'Beeld'.