#1: "Joel - Jahweh is God - Deel 2"

Door broeder J. Brouwer op 10 januari 2016.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: BARMHARTIGHEID, Oordeel, Sprinkhanen


#2: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]men Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn BARMHARTIGHEID zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: BARMHARTIGHEID, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#3: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]st in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van BARMHARTIGHEID maar er was veel onBARMHARTIGHEID. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het leven van d[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#4: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]erechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en BARMHARTIGHEID. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en zien bij anderen).[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#5: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]w en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, BARMHARTIGHEID, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart dienen, dan rust Zijn oog op ons. [...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#6: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]n dat God Zijn volk wilde ontmoeten. God openbaarde Zich in vuur en in een wolk. Het volk Israel beefde bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods BARMHARTIGHEID ervaren als zij zich tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus zien. De Messias zal Zijn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt vergeleken met het g[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Barmhartigheid'.