#1: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"De BALLINGSCHAP ging nog lang duren, maar op termijn heeft Isra?l een goede toekomst. Isra?l moest zich gedragen in BALLINGSCHAP. Isra?l moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Isra?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#2: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]et geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over het onrecht en over de BALLINGSCHAP. Wij kunnen in een geestelijke BALLINGSCHAP terecht komen, maar God is trouw en wil Zich weer aan ons openbaren zoals Hij Zich openbaarde aan Dani?l. De Heere zal Isra?l voorgaan in hun t[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#3: "De jaarweken van Daniel - Deel 1"

Door broeder J.H. Klein Haneveld op 10 september 2014.
Uit de serie: "De jaarweken van Daniel".
Trefwoorden: Daniel, Jaarweken, BALLINGSCHAP


#4: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...] Israel richtte valse altaren op. Zij vereerden op zelfgekozen wijze en op zelfgekozen plaatsen. Het oordeel van God komt door zorgen (Hosea 9:1,2), BALLINGSCHAP (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht hulp van Assyri?. God bracht Israel in ballingscha[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#5: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]ood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de periode van BALLINGSCHAP. Israel moest leren om naar het Woord en de raad van God te luisteren. God zal Zijn volk weer bij elkaar brengen. De derde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin ze onzic[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#6: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"Juda moest in BALLINGSCHAP om de afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De BALLINGSCHAP was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). B[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#7: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in BALLINGSCHAP. En toch waren er enkele mannen, die trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Ballingschap'.