Preken over: "Ballingschap"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"De Ballingschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Isra?l een goede toekomst. Isra?l moest zich gedragen in Ballingschap. Isra?l moest hun pla[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]il. Micha profeteerde over het onrecht en over de Ballingschap. Wij kunnen in een geestelijke Ballingschap terecht komen, maar God is trouw en wil Zic[...]"

"De jaarweken van Daniel - Deel 1"
Door broeder J.H. Klein Haneveld op 10 september 2014
Uit de serie: "De jaarweken van Daniel".
Trefwoorden: Daniel, Jaarweken, Ballingschap

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]t oordeel van God komt door zorgen (Hosea 9:1,2), Ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel ver[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]roep wijst naar het volk Israel in de periode van Ballingschap. Israel moest leren om naar het Woord en de raad van God te luisteren. God zal Zijn vol[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"Juda moest in Ballingschap om de afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De Ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel bet[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]e afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in Ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou z[...]"