#1: "Christus als Koning op Aarde"

Door broeder B. van Twillert op 14 november 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Koning, BABEL, Babylon


#2: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, BABEL, Oordeel


#3: "De roeping van Abraham"

Door broeder N. van de Berg op 9 juli 2017.
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Toren van BABEL


#4: "Het gedachtegoed van de toren van Babel"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2017.
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, Hemelburgers, Bijbels denken


#5: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]rgen (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van BABEL. Israel zocht hulp van Assyrie. God bracht Israel in ballingschap in Assyrie. De ballingschap brengt de dood. Overvloed had Israel overmoedig en trots gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de I[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#6: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]or Zijn Woord. De vierde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin het volk veel handel zal drijven. God zal hen verlossen uit handen van BABEL en brengen naar Jeruzalem. Laten we de Here loven om Zijn goedertierenheid. [...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#7: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"Juda moest in ballingschap om de afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. BABEL betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van BABEL, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). B[...]"
Trefwoorden: BABEL, Trouw


#8: "Torens"

Door broeder A. van den Berk op 10 maart 2013.
Trefwoorden: Evangeliseren, Toren van BABEL


#9: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...], maar de ziel van Israel was niet verkleefd aan God. Ze luisterden niet naar Zijn Woord. De toorn van God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar BABEL zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbee[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#10: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"We kunnen ontmoedigd zijn, terwijl wij denken te werken voor de Here. ZerubBABEL wilde graag de tempel voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden ontmoedigd en de bouw kwam stil te liggen voor vijftien jaar. Vervolgens stelde het volk het leiderschap van ZerubBABEL ter discussie. God antwoordde door een visioen aan Zacharia om ZerubBABEL te bem[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Babel'.