#1: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...] Here Jezus Christus als hersteller van het koninkrijk Israel. Hij zal weer Koning zijn. De joden zijn het uitverkoren volk van God, daarom neemt het ANTISEMITISME nu weer toe. Kijken wij nog omhoog naar de hemel om de Here Jezus Christus te verwachten? Hij wil ons opnemen in Zijn huis want Hij heeft ons lief. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#2: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"God belooft niet dat wij een voorspoedig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Per[...]"
Trefwoorden: ANTISEMITISME, Haman, Israel


#3: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]rschrikkelijke gebeurtenissen plaats zullen vinden. In deze tijd is er veel angst voor wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel angst. Het ANTISEMITISME neemt toe. ANTISEMITISME is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de belegering van Jeruzalem door Sanherib. Da[...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Antisemitisme'.