#1: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...] God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het vaderhuis. We zullen eeuwig met Hem zijn in heerlijkheid. Na de opname zal de ANTICHRIST openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren aan waarin grote rampen over de aarde komen. De wereld zal Isra?l proberen te vernietigen. Dan zal de Here Jezus Christus Zich opnieuw[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#2: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]en in Europa komt er angst in onze samenleving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het profetisch Woord! We zien dat de weg wordt bereid voor de ANTICHRIST, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in eeu[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#3: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De ANTICHRIST zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In de[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, ANTICHRIST


#4: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude mens niet, maar houdt de oude mens voor dood. Nu leeft Christus in ons. De ANTICHRIST zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten en onderwijzen. De[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#5: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]delozen gaat uiteindelijk neerwaarts. Trots, geweld en het streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hun leven. Deze eigenschappen verwijzen naar de ANTICHRIST. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. De geschiedenis heeft geleerd dat de positie van de Joden de maatschappelijke ontwikkeling weerspiegelt. In onz[...]"
Trefwoorden: Strijd, ANTICHRIST, Israel


#6: "Vader en Zoon kennen is alles"

Door broeder D. Steenhuis op 14 september 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: ANTICHRIST, Vader, Zoon


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Antichrist'.