#1: "Wie is toch Deze?"

Door broeder P. van der Lugt op 19 augustus 2018.
Trefwoorden: ANGST, Storm, Geloof


#2: "Israel in de belangstelling"

Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018.
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, Aangezicht


#3: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]ns en komt daarom tot ons. God zag, hoorde en kende het verdriet van het volk Israel en kwam naar het volk toe. De Here Jezus zag, hoorde en kende de ANGST van de discipelen en kwam naar hen toe en stapte in de boot. De Here Jezus wil graag dat wij Hem leren kennen. Hij wil dat ons denken gaat veranderen. Hij bidt en pleit voor ons, juist als wij [...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#4: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"Door de terreuraanslagen in Europa komt er ANGST in onze samenleving. Hoe gaan we om met die ANGST? We hebben het profetisch Woord! We zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zulle[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#5: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]olk....". God houdt Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en ANGST. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft [...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#6: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]eerden op zelfgekozen wijze en op zelfgekozen plaatsen. Het oordeel van God komt door zorgen (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en ANGST (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht hulp van Assyrie. God bracht Israel in ballingschap in Assyrie. De ballingschap brengt de d[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#7: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]od) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn positie te handhaven. God liet een boze geest toe om Saul ANGST aan te jagen. Samuel kreeg vervolgens de opdracht om David te zalven, maar hij kreeg de opdracht stap voor stap en niet de gehele opdracht in een keer. Vervolgens leerde God Samuel naar het har[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#8: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]orden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mogen bij de Heere schuilen. ANGST is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mogen schuilen bij God! De grondslagen van het geloof worden op dit moment sterk aangevallen. [...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#9: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"De Filistijnen waren een voortdurende bedreiging voor Israel. En nu hadden de Filistijnen een reus als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en Dav[...]"
Trefwoorden: ANGST, Vertrouwen op God, Onderschatting


#10: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]ij antwoordde dat Hij zou lijden en sterven. Hij zou als Graankorrel sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij heeft als mens zeer veel ANGST gehad om te sterven aan het kruis. Zijn lijden is voor ons niet te begrijpen. Wij kunnen de Here Jezus Christus alleen dienen als we ons eigen leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus s[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#11: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...] betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor ons. We moeten Hem vrezen want Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. We hebben een vreze (geen ANGST) nodig die ons aanzet om Hem te dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus ko[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#12: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"In de psalm staat beschreven welke verschrikkelijke gebeurtenissen plaats zullen vinden. In deze tijd is er veel ANGST voor wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel ANGST. Het antisemitisme neemt toe. Antisemitisme is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de beleg[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#13: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...] om rein te worden en de kracht van de Heilige Geest te ervaren. Wij hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om ons vrij te maken van verslaving, ANGST, etc. Geloven we dat God ons kan helpen? Het is niet onze eigen kracht, maar de kracht van de Heilige Geest wil in ons werken. God laat situaties in ons leven toe, die heel moeilijk zijn voor [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Angst'.