#1: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"Aan het einde van zijn leven kijkt Jakob terug op zijn leven: de ALMACHTIGe heeft hem gezegend. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn leven heeft regelmatig geprobeerd God een handje te helpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Iza?k en Jakob als de ALMACHTIGe. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren engelen, die opklomme[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, ALMACHTIG


#2: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...] goed is. Er zijn verschillende stromingen vandaag die alles wat met Gods Woord te maken heeft, uit onze maatschappij willen verwijderen. God is de ALMACHTIGe (Elo?m). Hij lacht spottend. De wereld doet allerlei zinloze pogingen om te ontsnappen aan Gods autoriteit. God zal ingrijpen en oordelen. Hij houdt het wereldgebeuren vast in handen. God[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#3: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is ALMACHTIG, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#4: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]erkende dat hij in nood was. Vervolgens maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Elo?m (de ALMACHTIGe God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer). David herinnerde zich tijdens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag verge[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#5: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]k dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus zijn. Hij is de ALMACHTIGe. We mogen alles van Hem verwachten. [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Almachtig'.