#1: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 12 oktober 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Schat, AKKER


#2: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]liefde, meer dan de anderen? Petrus, heb jij me lief met een opofferende liefde? Petrus, heb je mij lief? Petrus antwoordde dat zijn liefde anders, zwAKKER is dan Jezus liefde. Petrus kreeg de opdracht om de schapen en de lammeren van het huis Israel te hoeden.[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#3: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"David riep zichzelf op om geestelijk wAKKER te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#4: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. Jozef wordt verleid door Potifars vrouw en beland in de gevangenis. 3. Jozef helpt de schenker en de bAKKER en die vergeten hem. 4. Jozef wordt de 7 magere jaren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jacob) gaat sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in mense[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#5: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...] is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de AKKER, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid![...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#6: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]lke dag weer. Er zijn ook bewakers buiten de gevangenis (ons hart), die onze bevrijding tegenhouden. Maar God wil ons waarlijk bevrijden. Wij moeten wAKKER worden en haastig opstaan om met onze gebondenheid naar de Here te gaan. [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Akker'.