Preken over: "Akker"

"Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 12 oktober 2016
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Schat, Akker

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]lief? Petrus antwoordde dat zijn liefde anders, zwAkker is dan Jezus liefde. Petrus kreeg de opdracht om de schapen en de lammeren van het huis Israel[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"David riep zichzelf op om geestelijk wAkker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. [...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...] gevangenis. 3. Jozef helpt de schenker en de bAkker en die vergeten hem. 4. Jozef wordt de 7 magere jaren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jaco[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]s was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de Akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geop[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...] Maar God wil ons waarlijk bevrijden. Wij moeten wAkker worden en haastig opstaan om met onze gebondenheid naar de Here te gaan. [...]"