#1: "Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"

Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017.
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, AFLEGGEN


#2: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]ken kritisch naar wat wij doen) en door de onzichtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) AFLEGGEN want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus ver[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#3: "God verandert mensen naar Zijn beeld"

Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012.
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, AFLEGGEN


#4: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]ekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Wij worden snel afgeleid en nemen de last van de wereld op ons, maar we moeten alle last AFLEGGEN en ons richten op de Here Jezus Christus. Hij is onze Gids. Hij ziet alles vanuit de hemel en vanuit een hemels perspectief. Christus is de getrouwe Getuige. Luisteren we naar Hem? Christus[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#5: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"De psalmist begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis AFLEGGEN van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoe[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#6: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]at de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens AFLEGGEN, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. God gaat dan verde[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Afleggen'.