Preken over: "Afgoderij"

"De Heere draagt ons"
Door broeder J. Nugter op 27 februari 2022
Trefwoorden: Afgoderij, Luisteren, Enige God

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]g bloed vergieten, leugens, roven etc.), door hun Afgoderij (hoererij en tovenarij). Bij tweede komst van Christus zal God al de onbeleden zonden open[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...] het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de Afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een [...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]eid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de Afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal n[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"Juda moest in ballingschap om de Afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel bet[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"De Vader zoekt aanbidders"
Door broeder D. Steenhuis op 8 februari 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Afgoderij