#1: "In het verleden behaald resultaat...."

Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, AFGODERIJ, Hogepriester


#2: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]? 1/2 zou veroverd worden door een groot leger. Ninevi? 1/2 zou vallen door hun onrecht (onschuldig bloed vergieten, leugens, roven etc.), door hun AFGODERIJ (hoererij en tovenarij). Bij tweede komst van Christus zal God al de onbeleden zonden openbaar maken. God zal al het onrecht in deze wereld rechtzetten. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#3: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"Micha: wie is gelijk aan de Heere? Micha sprak over Gods goedertierenheid. Micha maakte het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de AFGODERIJ. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#4: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]n, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de AFGODERIJ en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te herstellen vanwege hun onwil e[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#5: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"Juda moest in ballingschap om de AFGODERIJ en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). B[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#6: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"Beinvloeding is gericht op verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden beinvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal te dienen door de beinvloeding van [...]"
Trefwoorden: Wereld, AFGODERIJ


#7: "De Vader zoekt aanbidders"

Door broeder D. Steenhuis op 8 februari 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: AFGODERIJ


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Afgoderij'.