#1: "Zefanja - Verborgen in God"

Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Profetie, AFGODEN


#2: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]loten compromissen met de overgebleven bewoners. De Isra?lieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Isra?lieten bewaren voor AFGODENdienst. Het was verschrikkelijk voor de Isra?lieten om de bewoners van het land uit te roeien en om broeders te verliezen in de strijd. De Isra?lieten gingen de AFGODEN dienen. God strafte de I[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#3: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]ls de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de AFGODENdienst in Isra?l aangemoedigd. Die AFGODENdienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsher[...]"
Trefwoorden: AFGODEN, Tent, Namen


#4: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]e Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de AFGODEN van deze tijd? God's hart spreekt. God's hart huilt als ons hart afdwaalt van uit het licht in e duisternis. We weten dan niet meer hoe groot de liefde van God is. We lezen niets over berouw[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#5: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...] om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de AFGODEN dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God streed met Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid. De Here Jezus Christus heeft de straf op Z[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#6: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...] stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van AFGODEN en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden vervangen door namen die verwijzen naar de AFGODEN van Babel. Daniel wist wie hij mocht zij[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#7: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]n Thessalonica. In zijn brief moest Paulus nog een paar dingen verder uitleggen. Paulus dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de AFGODEN en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#8: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...] dwars door de 10 plagen van Egypte heen uitredden, bevrijden en hen uiteindelijk in de vrijheid gaan stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de AFGODEN van Egypte niets voorstellen en dat er alleen redding is dankzij het bloed. Het begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in bloed en het eindigt bij het bloed van het lammetje gesmeerd aan d[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#9: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de AFGODEN. Ook nu zijn er AFGODEN (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus [...]"
Trefwoorden: AFGODEN, Opgewekt uit de dood


#10: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]flets, teder. Zij keek met een zacht blik de wereld in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aan de AFGODEN. Zij loog tegen haar vader om de afgodsbeeldjes. Later zullen de nakomelingen van Rachel het initiatief nemen in de AFGODENdienst. Van Lea kunnen we niets lezen over AFGODEN. Haar nakomelingen[...]"
Trefwoorden: Horen


#11: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de AFGODEN dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Afgoden'.