Preken over: "Afgoden"

"Zefanja - Verborgen in God"
Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Profetie, Afgoden

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]en van God. God wilde de Isra?lieten bewaren voor Afgodendienst. Het was verschrikkelijk voor de Isra?lieten om de bewoners van het land uit te roeien[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de Afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die Afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab h[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]gewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de Afgoden van deze tijd? God's hart spreekt. God's hart huilt als ons hart afdwaalt van uit het licht[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]oor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de Afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebbe[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]en tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van Afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun name[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]at de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de Afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]n stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de Afgoden van Egypte niets voorstellen en dat er alleen redding is dankzij het bloed. Het begint bij d[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de Afgoden. Ook nu zijn er Afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoralite[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]chil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aan de Afgoden. Zij loog tegen haar vader om de afgodsbeeldjes. Later zullen de nakomelingen van Rachel het[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de Afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bl[...]"