Preken over: "Afgod"

"Afgoden toen en nu"
Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2024
Trefwoorden: Micha, Priester, Afgoden

"De Heere draagt ons"
Door broeder J. Nugter op 27 februari 2022
Trefwoorden: Afgoderij, Luisteren, Enige God

"Hinken op twee gedachten"
Door broeder T. van Ommen op 21 juni 2020
Trefwoorden: Levende God, Afgod

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester

"Zefanja - Verborgen in God"
Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Profetie, Afgoden

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]en van God. God wilde de Israelieten bewaren voor Afgodendienst. Het was verschrikkelijk voor de Israelieten om de bewoners van het land uit te roeien[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de Afgodendienst in Israel aangemoedigd. Die Afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab h[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]g bloed vergieten, leugens, roven etc.), door hun Afgoderij (hoererij en tovenarij). Bij tweede komst van Christus zal God al de onbeleden zonden open[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...] het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de Afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]gewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de Afgoden van deze tijd? God's hart spreekt. God's hart huilt als ons hart afdwaalt van uit het licht[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]oor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de Afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebbe[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]eid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de Afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal n[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"Juda moest in ballingschap om de Afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel bet[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]at de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de Afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]n stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de Afgoden van Egypte niets voorstellen en dat er alleen redding is dankzij het bloed. Het begint bij d[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de Afgoden. Ook nu zijn er Afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoralite[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]chil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aan de Afgoden. Zij loog tegen haar vader om de Afgodsbeeldjes. Later zullen de nakomelingen van Rachel het[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de Afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bl[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"De Vader zoekt aanbidders"
Door broeder D. Steenhuis op 8 februari 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Afgoderij