#1: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...] bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een AFBEELDING van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de he[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#2: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"De Here Jezus Christus verweet de leiders dat ze niet in Hem geloofden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem aanklagen. De Here Jezus Christus was erg duidelijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de m[...]"
Trefwoorden: Beeld, AFBEELDING, Gelijkenis


#3: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]t, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we AFBEELDINGen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestel[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#4: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]s, zelfs niet om onze geestelijke groei, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Een beeld is een exacte AFBEELDING van het origineel. Naast de AFBEELDING werden vroeger ook persoonlijke kenmerken beschreven. De Here Jezus is het beeld van God. Hij was de enige, die God kon afbeelden. Andere beelden van [...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Afbeelding'.