Preken over: "Advent"

"Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"
Door broeder F. ter Velde op 17 december 2017
Trefwoorden: Advent, Zelfbeeld, Grote Verdrukking

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt