#1: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, ADONAI, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#2: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"Tussen het oude en het nieuwe testament zitten 400 jaar waarin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wor[...]"
Trefwoorden: ADONAI, Advent, Wederkomst van Christus


#3: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]ij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Eloim (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als ADONAI (de Heer). David herinnerde zich tijdens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De engelen[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Adonai'.