Preken over: "Achab"

"Een ware profeet staat vaak alleen"
Door broeder A. van den Berk op 8 oktober 2023
Trefwoorden: Josafat, Micha, Achab

"Hij verkwikt mijn ziel"
Door broeder N. Groot op 6 augustus 2023
Trefwoorden: Elia, Achab

"Rachab en de verkenners / Een bijzonder verbond"
Door broeder H. Huijzer op 18 juni 2023
Trefwoorden: RAchab, Verkenners, Verbond

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met dran[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]God zag Elia onder de bremstuik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij kent on[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]) het volk Israel leiden in het beloofde land. RAchab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door [...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]de Ba?l te dienen door de be?nvloeding van koning Achab, van de Kana?nieten die in het land woonden, door Izebel, de vrouw van Achab. Elia waarschuwde[...]"