#1: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]nog wel, maar er is geen sprake meer van een gesprek tussen God en de mensen. God laat niet varen het werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met ABRAHAM. God beloofde ABRAHAM een land, een zoon en een volk. De belofte werd stap voor stap uitgebreid. Toen God tegen Abram begon te spreken, was er geen sprake van een gesprek. De naam van ABRAHAM [...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#2: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van ABRAHAM groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg ABRAHAM om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#3: "De roeping van Abraham"

Door broeder N. van de Berg op 9 juli 2017.
Trefwoorden: ABRAHAM, Roeping, Toren van Babel


#4: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"Het woord 'geloof' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als ABRAHAM in de put zat. God vroeg ABRAHAM om omhoog te kijken en niet naar zichzelf of naar zijn omstandigheden. ABRAHAM zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#5: "Abrams roeping"

Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017.

"Beloften van God aan Abram:
1. Land
2. Groot volk
3. Zegen
4. Grote naam
5. Tot zegen gesteld
6. Wie Abram zegent wordt gezegend; wie vervloekt wordt vervloekt
7. In Abram alle geslachten gezegend
[...]"
Trefwoorden: ABRAHAM, Roeping, Nageslacht


#6: "Een wandeling met Abraham"

Door broeder G. Vochteloo op 15 februari 2015.
Trefwoorden: ABRAHAM, Geloof, Zekerheid


#7: "Het geloof van Abraham"

Door broeder C. Stier op 28 september 2014.
Trefwoorden: ABRAHAM, Vertrouwen op God, Geloof


#8: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]bonden. De Isra?lieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet door de afstamming maar door geloof zijn de Isra?lieten kinderen van ABRAHAM. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot de beloften. Ook wij kunnen niet gered worden door goede werken, maar door geloof alleen.[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#9: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...]. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn leven heeft regelmatig geprobeerd God een handje te helpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan ABRAHAM, Iza?k en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren engelen, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God, de Almachtige, verweet Jakob niet. Hij wilde Jakob v[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#10: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...] geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan ABRAHAM (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst sterven) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet w[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#11: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Ka?n. God geeft beloftes en houdt Zich daaraan. God zorgde bij ABRAHAM en Sarai opnieuw voor een zoon. Ondanks dat de baarmoeder van Sarai was afgestorven gaf God hen een zoon: God verbond Zich opnieuw aan Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#12: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...] naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: ABRAHAM, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de tempel om de tempel te reinigen. Hij i[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#13: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"Isaac (hij lacht of hij zal lachen) werd geboren toen Sara? al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft ABRAHAM gelachen, maar Sara? heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een b[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#14: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"God openbaart Zichzelf in Zijn Woord stap voor stap. Aan ABRAHAM openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft d[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#15: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] van de Kana?nieten die in het land woonden, door Izebel, de vrouw van Achab. Elia waarschuwde door Israel op te roepen terug te keren tot de God van ABRAHAM, Isaac en Jacob. God stuurde Elia naar Sarefat, wat lag in de bakermat van de ba?lgodsdienst. Daar werd Elia volledig afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar het Woord van God dat door E[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#16: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Mozes, zoals God Noach redde. Mozes werd gevoed met de God van ABRAHAM. Vervolgens werd hij opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die ke[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#17: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep ABRAHAM. ABRAHAM werd de vader van alle gelovigen. ABRAHAM werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts ??n persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: ABRAHAM, Liefde, Vertrouwen


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Abraham'.