#1: "Het werkzame Woord"

Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018.

"1. Wij moeten de bijbel lezen,
2. overdenken en overpeinzen,
3. memoriseren,
4. en praktiseren.
[...]"
Trefwoorden: Bijbel, SABBAtsrust, Woord van God


#2: "Het lijden van de Here Jezus"

Door broeder J. Nugter op 26 maart 2017.
Trefwoorden: Aren plukken, Wet, SABBAt


#3: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]nen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"ABBA, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestaties, van wat mensen denk[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#4: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, SABBAt, Geestelijke zegeningen


#5: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"Juda moest in ballingschap om de afgoderij en om het niet houden van het sABBAtsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). B[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#6: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]eweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sABBAtten lang onderwijs gegeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn brief moest Paulus nog een paar dingen verder uitleggen. Paulus dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de a[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#7: "Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"

Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013.
Trefwoorden: SABBAt, Tempel, Rust


#8: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]e laten veranderen. God gebruikt de gemeente om elkaar aan te sporen om ons te laten veranderen. De Here Jezus Christus ging naar Zijn gewoonte elke sABBAt naar de synagoge. Ook Gods Woord gebiedt ons om de samenkomsten bij te wonen. God spreekt tijdens de samenkomsten. Onze aanwezigheid in de gemeente inspireert andere gelovigen. Wij zijn een voor[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#9: "De feesten des HEEREN: Sabbat"

Door broeder H. van de Lagemaat op 5 oktober 2011.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, SABBAt


#10: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]rden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het geloof hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade "ABBA" zeggen, dat wil zeggen dat we door genade een volwassen relatie hebben met God. God is onveranderd. Hij is Heilig. De weg tot God is wel veranderd door de Here Jezus. God is een hemelse Vader, d[...]"
Trefwoorden: ABBA, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Abba'.