Preken over: "Aarde"

"God is Koning"
Door broeder G. van WijngAarden op 30 juni 2024
Trefwoorden: Koning, Schepping, Sieraad

"Blijft de kerk hier op aarde?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Opname van de gemeente, Verenigd met Christus, Opstanding

"Hemelen en aarde"
Door broeder P. van der Lugt op 17 september 2023
Trefwoorden: Schepping, Hemel, Herstel

"Jezus is Overwinnaar"
Door broeder G. van WijngAarden op 25 juni 2023
Trefwoorden: Verzoeking, Aanbidding, Overwinnaar

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"Samenvatting: God heeft de Aarde en het heelal met alle sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting [...]"

"Daarom verliezen wij de moed niet"
Door broeder G. Vochteloo op 26 januari 2020
Trefwoorden: Aarde, Mens, Vernieuwd

"Christus als Koning op Aarde"
Door broeder B. van Twillert op 14 november 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Koning, Babel, Babylon

"Het leven op aarde"
Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018
Trefwoorden: Ongerechtigheden, Vergeving, Verlossing

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]ocht komen tot Christus zoals ze was, zonder voorwAarden vooraf. Gods plan is en zal volledig worden uitgevoerd. De Here Jezus Christus is naar deze [...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"God heeft de Aarde en de mens geschapen om Zijn Zoon een bruid te bereiden. God en de mens (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de zon[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]venden. De Here Jezus Christus is nu de Vorst der Aarde. Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn leven gegeven, omdat Hij ons zo lief heeft. De Here [...]"

"Een stukje hemel op aarde"
Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017
Trefwoorden: Liefde, Hemel, Zegen

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]aatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op Aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het gelo[...]"

"Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde

"Overgave"
Door broeder G. van WijngAarden op 23 april 2017
Trefwoorden: Toewijding, Overgave, Verlangend

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]en voldoende te bidden etc. Gods liefde is onvoorwAardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minde[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]l Zich weer aan ons openbaren zoals Hij Zich openbAarde aan Daniel. De Heere zal Israel voorgaan in hun terugkeer naar het land Israel. Micha profetee[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]st van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de Aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tij[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]an de tien en een zoon van de twee (Luk. 15). De wAarde van een in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening i[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvAarden), dan vertrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zo[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]gelopen. Elia was eenzaam en onbegrepen. God openbAarde Zich aan Elia maar niet in de stormwind, in de aardbeving of in het vuur, maar in zacht koelte[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]erden genezen. Tijdens de periode van Christus op Aarde ontving Israel krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het evangelie van [...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]nze zonden belijden en Gods genade (in alles) aanvAarden. (Waarom willen wij zo graag indruk maken met de allernieuwste auto etc.?) Israel zal ten ze[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]en in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze Aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...] en niet voor onszelf. Het gaat niet om onszelf (wAardering), maar het gaat om God alleen. Is ons leven volkomen gericht op de Here Jezus Christus? La[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de Aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]n van Jona: de Zoon des mensen in het hart van de Aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getui[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]brengen. De ark (van God) was de troon van God op Aarde tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]e verwachting van de verlossing van het lijden op Aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden [...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]aar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de Aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom m[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]gen. Door Gods Geest leren we God kennen. Hier op Aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn huisgenoten van God! [...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"God heeft de Aarde en het heelal met alle sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met God en lee[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]t Daniels leven, hoewel hij dat niet altijd zo ervAarde. In Babel stond het eigen kunnen centraal, terwijl we alles van God mogen verwachten. De were[...]"

"Licht"
Door broeder A. van WijngAarden op 25 december 2013
Trefwoorden: Kerst, Licht, Duisternis

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvAarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst o[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]loten met Israel. Aan de verbonden waren ook voorwAarden verbonden. Israel en ook wij kunnen niet aan die voorwAarden voldoen. Ons hart moet vernieuwd[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]ten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwAarde voor Gods handelen. Deze keer kwam de vijand uit hun eigen land: de Filistijnen. Omdat de Isra[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]lijk, maar we leven alsof we eeuwig leven op deze Aarde hebben. Het leven op deze Aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeurtenissen. Er heerst e[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervAarde dezelfde pijn. Het resultaat waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de [...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]schuilen bij de Here Jezus Christus. Ons leven op Aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]traf op een moord zwaar. God heeft beloofd dat de Aarde niet meer zal geoordeeld worden door een zondvloed, maar de Aarde zal wel weer geoordeeld word[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]ezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de Aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen zondaars, omdat we gezondigd hebben, maar omdat we[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele Aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus [...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]nieuw leven heeft gegeven. Ieder moet Hem wel aanvAarden als Heere in je leven. Israel is helaas nog niet zover, maar gelovige die ziet op Hem, wel. <[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]s komt de toepassing in de praktische situatie op Aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...] In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de wAarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de w[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]z. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen wAarde gehecht aan het leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het leven heeft [...]"

"Gods liefde"
Door broeder C.W. Buizert op 4 september 2011
Trefwoorden: Liefde, OnvoorwAardelijke liefde, Tuchtiging

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]od ons liefheeft. Wij denken dat Gods liefde voorwAardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwAardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. [...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]n hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de wAarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons hart dat Jezus Chr[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]zus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op Aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het kruis sterven. Hij heeft[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]lige Geest, kunnen wij niets doen wat eeuwigheidswAarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heef[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]ere Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de Aarde kwam en de positie die hij op Aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heef[...]"

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]lf in Zijn Woord stap voor stap. Aan Abraham openbAarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op Aarde gekomen om Zijn Vade[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...] zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvAarden dat wij de meest geliefde personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte scha[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]verbond ging over het eigendom van Israel op voorwAarde dat Israel de wet zou houden. Israel zei alles te doen wat de Here gezegd had, maar zij (een o[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"Deze psalm beschrijft de mens als koning van de Aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een profet[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]herinnerd door het blazen van de shofar. God openbAarde Zich aan het volk Israel op de Sinai. Een onbeschrijfelijke gebeurtenis. God daalde neer onder[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]krijgen het Woord van God voor de tijd dat wij op Aarde leven, zoals de Israelieten het manna ontvingen totdat zij in het beloofde land aankwamen. Chr[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]ersoon. Door Abram wilde God alle families van de Aarde zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te vertrouwen. Zijn ook wij bereid te gaan waartoe G[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]komen en is weer naar de hemel gegaan. Hij was op Aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Hemelvaart betekent een pauze in de bediening van de[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van WijngAarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...], uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De wAarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oorde[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...] ezel. Hij, de Vredevorst. De romeinen rijden op pAarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwachten, hopen dat Hij hen van de Romein[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]t uit. Als de Here Jezus zijn koningschap zal aanvAarden, dan is het doel van God bereikt. [...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]met aandacht naar alle individuele mensen op deze Aarde. Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mogen we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoord[...]"

"Openbaring 13 - Beestenboel op aarde"
Door broeder D. Steenhuis op 28 mei 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring