#1: "Israel in de belangstelling"

Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018.
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, AANGEZICHT


#2: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]epen om de duivel, de zonden te weerstaan. We worden aangespoord om ons vast te houden aan Gods Woord. Gods plan met ons leven is dat we Hem zien van AANGEZICHT tot AANGEZICHT. Wij zullen Hem aanbidden. [...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#3: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]en met de Heere te zijn. De balans wordt zo vaak verstoord door (sociale) media. God verlangt naar een relatie met ons. God zegt daarom Zelf om Zijn AANGEZICHT te zoeken. Hij verlangt er naar dat wij alle dagen van ons leven bij Hem wonen. Als we bij Hem wonen, zien, ontdekken en onderzoeken wij de lieflijkheid van de Heere. Als we bij God schuile[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#4: "Het aangezicht van God"

Door broeder H. Huijzer op 24 april 2016.
Trefwoorden: AANGEZICHT, Mozes, Relatie


#5: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]n van strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods AANGEZICHT zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons herstellen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#6: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"God nodigt ons uit om te zijn in een overvloed van vreugde. Het Christen-zijn betekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreugde ervaren. God wil door Zijn schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreu[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Aangezicht'.