Preken over: "Aangezicht"

"Wie zal voor Zijn aangezicht bestaan?"
Door broeder H. Huijzer op 19 september 2021
Trefwoorden: Ontzagwekkend, Eindtijd, Toorn

"Israel in de belangstelling"
Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, Aangezicht

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]d. Gods plan met ons leven is dat we Hem zien van Aangezicht tot Aangezicht. Wij zullen Hem aanbidden. [...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]een relatie met ons. God zegt daarom Zelf om Zijn Aangezicht te zoeken. Hij verlangt er naar dat wij alle dagen van ons leven bij Hem wonen. Als we bi[...]"

"Het aangezicht van God"
Door broeder H. Huijzer op 24 april 2016
Trefwoorden: Aangezicht, Mozes, Relatie

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]ngen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods Aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons herste[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering