Serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt"

 Deze prekenserie is afgesloten.

#1   "Eerste brief van Timotheus - Pastorale oproep"
Door broeder J. Nugter op 20 september 2023

#2   "De praktische oproep"
Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2023

#3   "De profetische oproep"
Door broeder J. Nugter op 22 november 2023

#4   "De persoonlijke oproep"
Door broeder J. Nugter op 20 december 2023