Serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen"

 Deze prekenserie is afgesloten.

#1   "De Heere Jezus: De Schepper"
Door broeder D. Steenhuis op 7 september 2020

#2   "De Heere Jezus: De Engel des Heeren"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2020

#3   "Het Lam Gods"
Door broeder D. Steenhuis op 2 november 2020

#4   "De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2020

#5   "De Heere Jezus: de Redder van de wereld"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2021

#6   "De Joodse Man"
Door broeder D. Steenhuis op 28 februari 2021

#7   "De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021

#8   "De Heere Jezus: De Spruit"
Door broeder D. Steenhuis op 7 juni 2021