Serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus"

 Deze prekenserie is afgesloten.

#1   "Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"
Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014

#2   "Jahweh - Rophe: de HEERE is Heelmeester"
Door broeder D. Steenhuis op 6 oktober 2014

#3   "Jahweh - Nissi: de HEERE is Banier"
Door broeder D. Steenhuis op 3 november 2014

#4   "Jahweh - M'Kaddish: de HEERE heiligt"
Door broeder D. Steenhuis op 1 december 2014

#5   "Jahweh - Shalom: de HEERE is vrede"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2015

#6   "Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder"
Door broeder D. Steenhuis op 2 februari 2015

#7   "Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2015

#8   "Jahweh - Shamma: de HEERE is Aldaar"
Door broeder D. Steenhuis op 13 april 2015

#9   "Jahweh - Jezus De HEERE zal verlossen"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2015