"Israel, Gods oogappel"

 24 oktober 2010, Br. A. Haverkamp

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Israel is Gods oogappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geliefde personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie de oogappel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. Onze oogappels zijn zeer kwetsbaar. Israel is zeer kwetsbaar, maar God laat nooit varen het plan waaraan Hij begonnen is. God laat door Israel zien wat het betekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart dienen, dan rust Zijn oog op ons.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Deuteronomium 32:9-12
9 Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. 10 Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. 11 Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken; 12 Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem. Deze spreker:
Br. A. Haverkamp

Zoek op trefwoord:
Israel
Oogappel
Vader