"De vreugde in de Here"

 31 oktober 2010, Br. J. Heijdeman

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
We kunnen door omstandigheden onze vreugde kwijt raken, maar de vreugde in de Here is onze toevlucht. De schepping spreekt van Gods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles gegeven om Zijn natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle toekomst zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de toekomst er geen vreugde kan zijn, maar toch spreekt Gods Woord over vreugde in de Here. Ondanks onze zonden vraagt God ons te verschijnen voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo veel redenen had om verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de gemeente dan hebben! In onze droefheid mogen we vluchten in de vreugde van de Here. De Here Jezus is gekomen om onze vreugde vol te maken. Hij is groot! We vergeten te genieten van de dingen, die we nu van God hebben ontvangen. De Here Jezus keek naar de vreugde, die op Hem wachtte na het lijden. We kunnen kiezen om te vluchten in de vreugde in de Here of om in onze droefheid te blijven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Nehemia 8:11
11 (8:12) En de Levieten stilden al het volk, zeggende: Zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. 


Psalmen 100:3
3 Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide. Deze spreker:
Br. J. Heijdeman

Zoek op trefwoord:
Omstandigheden
Vreugde
Schepping