"Wat we ontvangen hebben"

 14 november 2010, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wat hebben we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (toekomst). We mogen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opofferende liefde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het bedoeld had.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Romeinen 5:1-11
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Rechtvaardiging
Bijbel
Beproeving